Sökning: "Tvingande lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Tvingande lagstiftning.

 1. 1. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER

 2. 2. Den ovaccinerade arbetstagarens rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Bylund; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; vaccinering; vaccinvägran; labour law; vaccination; vaccin; arbete; arbetstagare; employee; rights; rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskussionen om vaccinering och kroppslig integritet är ett högst aktuellt ämne i ett samhälle som befinner sig mitt i en pandemi. Med utgångspunkt i denna diskussion avser denna uppsats undersöka det rättsliga läget kring konflikter som kan uppstå i arbetslivet när arbetstagare vägrar att vaccinera sig. LÄS MER

 3. 3. Den dolda rättigheten - konsumenters möjlighet att vid en andrahandsförsäljning överlåta sina rättigheter att kräva felpåföljder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Larsson; [2021]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; cession; reklamationsrätten; garantier; Konsumentköplagen; Myresjöhus II; Överlåtelseförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konsumentköplagen ska balansera makten när näringsidkare säljer varor till privatpersoner. Enligt lagen ansvarar säljaren för att varan har den kvalitet och de egenskaper som parterna avtalat om samt att varan inte är felaktig i något annat avseende vid överlämnandet. LÄS MER

 4. 4. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 5. 5. Hotas den svenska modellen av tvingande minimilöner? En undersökning av innehållet och debatten kring EU-kommissionens förslag till minimilöndirektivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Lager; [2020]
  Nyckelord :Labour law; arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda hur den moderna EU-rätten utmanar den svenska arbetsrätten, närmare bestämt den svenska kollektivtalsmodellen för arbetsrättsreglering. Frågan kommer främst diskuteras utifrån införandet av Arbetsvillkorsdirektivet (2018) och det nyligen presenterade förslaget till direktiv om minimilöner (2020). LÄS MER