Sökning: "Tweet"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Tweet.

 1. 1. Language IndependentDetector for Auto GeneratedTweets

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Saeideh Valipour; [2020]
  Nyckelord :Twitter; Machine Learning; Classification; Bot Detection; Social networks;

  Sammanfattning : The cross-disciplinary Nordic Tweet Stream (NTS) is a project aiming at creating a multilingual text corpus consisting of tweets published in the five Nordic countries. The NTS linguists are explicitly interested in tweets having a text formulated by a human where each tweet is a personal statement, not in Tweets generated by bots and other programs or apps since they might skew the results. LÄS MER

 2. 2. BOOOM! JAAA! MÅÅÅL! : En kvalitativ studie om hur retoriska strategier används av herrishockeyföreningar på Twitter under matcher och hur det påverkar kommunikationen med fansen och andra.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mathias Berglund; [2020]
  Nyckelord :Social media; Twitter; rhetoric; framing; sports; ice hockey; Sociala medier; Twitter; retorik; framing; sport; ishockey;

  Sammanfattning : ”BOOOM!”, ”JAAA”, ”Han gräver in pucken”, ”Hugger på en retur”. Ja, så kan det se ut när du besöker en ishockeyförenings twitterkonto under en match. LÄS MER

 3. 3. Politics, Artificial Intelligence, Twitter and Stock Return : An Interdisciplinary Test for Stock Price Prediction Based on Political Tweets

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Reamflar Elvio Estebano Troeman; Lisa Fischer; [2020]
  Nyckelord :Stock Price Prediction; Politics; Efficient Market Hypothesis; Twitter; Artificial Intelligence; Sentiment Analysis; Event Study;

  Sammanfattning : As the world is gravitating toward an information economy, it has become more and more critical for an investor to understand the impact of data and information. One of the sources of data that can be converted into information are texts from microblogging platforms, such as Twitter. LÄS MER

 4. 4. CLASSIFYING TWITTER BOTSA comparasion of methods for classifying whethert weets are written by humans or bots

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Västerbo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of bots to inuence public debate, spread disinformation and spam, creates a need for efficient methods for detecting the usage of bots. This study will compare different machine learning methods in the task of classifying if the author of a tweet is a bot or a human, using tweet level features. LÄS MER

 5. 5. @TheRealDonaldTrump’s tweets correlation with stock market volatility

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Isak Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Donald Trump; Volatility; Cboe VIX; Twitter; Stock Market; TF-IDF; Regression analys; Statistic; Applied mathematics; Financial mathematicsis; Donald Trump; Volatilitet; Cboe VIX; Twitter; Aktiemarknaden; TF-IDF; Regressionsanalys; Statistik; Tillämpad matematik; Finansiell matematik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if there is any tweet specific data posted by Donald Trump that has a correlation with the volatility of the stock market. If any details about the president Trump's tweets show correlation with the volatility, the goal is to find a subset of regressors with as high as possible predictability. LÄS MER