Sökning: "Twenty-item Toronto Alexithymia Scale"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Twenty-item Toronto Alexithymia Scale.

 1. 1. Personlighet och Alexitymi hos unga kvinnor med samlagssmärta – en pilotstudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zackarias Jerneck; [2015]
  Nyckelord :vestibulodynia.; vaginismus; Twenty-item Toronto Alexithymia Scale; Toronto Alexithymia Scale; Temperament and Character Inventory – Revised; temperament; TCI-R; psychosomatics; personality; alexithymia; character; dyspareunia; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim. To investigate personality, alexithymia and personal relations in a cohort of seven women with superficial dyspareunia based on either LPV (localized provoced vestibulodynia) or painful vaginism. The purpose was to find background personality variables to address later in psychotherapy. Methods. LÄS MER

 2. 2. Affektmedvetenhet och stress : En sambandsstudie utifrån en integrerad stressmodell med affektsystemet som brygga mellan psyke och soma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Kretz; Görrel Månsson; [2005]
  Nyckelord :Psykologi; Psychology; ångest; stress; affekter; Social Sciences;

  Sammanfattning : A unified model of stress and affect consciousness was proposed. The connection between affect consciousness and perceived stress was studied. LÄS MER