Sökning: "Twitch.tv"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Twitch.tv.

 1. 1. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 2. 2. Utformning av AntagonistenTVs visuella identitet : Visuell identitet inom streaming

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Oliver Grape; [2019]
  Nyckelord :Branding; Streaming; Twitch; Visual identity; Branding; Streaming; Twitch; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på framtagandet av en visuell identitet för streamen AntagonistenTV på Twitch.tv som ägs av Felipe Delgado. David Sless sjustegsmetod har använts vid skapandet av identiteten. En visuell innehållsanalys har gjorts på andra streams för att få bättre förståelse inom streamingvärlden och underlätta designprocessen. LÄS MER

 3. 3. Inkomstbeskattning av streaming - En analys av den inkomstskatterättsliga hanteringen av streaming på webbplattformen Twitch.tv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Streaming; twitch; twitch.tv; inkomst; inkomstskatt; skatterätt; inkomstbeskattning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josef Thoresen; Sofia Elfwendahl; [2017]
  Nyckelord :female; woman; gaming; streaming; twitch; kvinna; spel; gaming; streaming; twitch;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. LÄS MER

 5. 5. Performing on a digital stage : A Twitch.tv case study on streamer behavior

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Runeson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Twitch.tv är en växande livestreaming-plattform, främst inriktad på spel. Streamers presenterar sig själva framför en livepublik. Detta leder till nya och intressanta interaktioner. LÄS MER