Sökning: "Twitch.tv"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Twitch.tv.

 1. 1. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 2. 2. Inkomstbeskattning av streaming - En analys av den inkomstskatterättsliga hanteringen av streaming på webbplattformen Twitch.tv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Streaming; twitch; twitch.tv; inkomst; inkomstskatt; skatterätt; inkomstbeskattning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Josef Thoresen; Sofia Elfwendahl; [2017]
  Nyckelord :female; woman; gaming; streaming; twitch; kvinna; spel; gaming; streaming; twitch;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. LÄS MER

 4. 4. Performing on a digital stage : A Twitch.tv case study on streamer behavior

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Runeson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Twitch.tv är en växande livestreaming-plattform, främst inriktad på spel. Streamers presenterar sig själva framför en livepublik. Detta leder till nya och intressanta interaktioner. LÄS MER

 5. 5. Deltagarkultur i en filterbubbla : En innehållsanalys av nätsamhället Twitch.tv's externa kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Michael Johansson; [2016]
  Nyckelord :filter bubble; participatory culture; social media; Twitch; Twitch.tv; marketing communications; discourse analysis; content analysis; identification; spreadable media; gaming culture; filterbubbla; deltagarkultur; sociala medier; Twitch; Twitch.tv; marknadskommunikation; diskursanalys; innehållsanalys; identifikation; spridbar media; spelkultur;

  Sammanfattning : Participatory culture inside a filter bubble – A content analysis of the network society Twitch.tv’s external communication.The aim of this essay was to study how user-generated content is being used and how it is presented by Twitch Interactive, Inc. LÄS MER