Sökning: "Twitch"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Twitch.

 1. 1. Outcomes of personal branding in a virtual third place : A qualitative study on streamer-viewer relationships on Twitch.tv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Widell; Guzmán Marco; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personal branding has been central to the marketing field of study for the past few decades, as its flexibility has found a place in professional, academic, and social contexts. The relationship between loyalty and customer satisfaction has been explored throughoutexisting literature, where the concept of customer delight, or the act of exceeding customer expectations, has recently been the subject of many conversations regarding its effects on loyalty. LÄS MER

 2. 2. Remote Education : Bringing the classroom home

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Verheul Ricardo; [2020]
  Nyckelord :design; concept; remote teaching; Cisco;

  Sammanfattning : The project started looking at the broader spectrum of remote education during research. After a field trip to Dublin and brainstorm workshops the decision was made to focus on the teachers and students at home as this area showed the need for improvement to the current standard. LÄS MER

 3. 3. Animated Online Advertisement : Investigating the Impact of Different Shading Styles on Recognition

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Grendler; Nicolas Wallenskog; [2020]
  Nyckelord :Online Advertising; Human-Computer Interaction; Visualization;

  Sammanfattning : Background. Since e-commerce has grown rapidly the focus and attention towards online advertisement are critical. Twitch.tv, one of the big streaming websites had in April 2020 an average of 2. LÄS MER

 4. 4. Inkomstbeskattning av gaming : Är donationer skattepliktiga inkomster och hur ska gränsdragningen göras för vilket inkomstslag som gaming ska beskattas i?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Rodin; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; donationer; gåvobegreppet; hobbyverksamhet; inkomstbegreppet; gränsdragning;

  Sammanfattning : Gaming är ett nytt område inom skatterätten som omfattar spelande av datorspel live via streamingtjänster, exempelvis Twitch.tv. På grund av de livestreamade spelen kan de personer som spelar få inkomst från donationer som är frivilligt skänkta av tittare. LÄS MER

 5. 5. Live från vardagsrummet : En studie om hur grafiska element från television upplevs på en livesändning på Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Björn Frykmo; Samuel Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Graphic elements; livestreaming; television; Twitch; Grafiska element; livesändning; television; Twitch;

  Sammanfattning : Att spela in sig själv och sända live på internetsidan Twitch.tv har ökat drastiskt i popularitet mellan 2012 och 2020. Med tiden har dock antalet aktiva sändare på Twitch.tv ökat mer än antalet tittare. LÄS MER