Sökning: "Twitter agenda"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Twitter agenda.

 1. 1. Twitter som nyhetskälla - En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsurvalet på Twitter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andres Kriisa; Amanda Pettersson; Annie Åberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :Nyhetsurval; Twitter-agenda; Nyhetsfaktorer.; News selection; Twitter agenda; News factors.;

  Sammanfattning : The purpose of this quantitative study is to investigate if the news selection in established media and the social media platform Twitter differs from each other. Since more people than ever consume news on social media it’s relevant to study the eventual similarities and differences between the different platforms. LÄS MER

 2. 2. Twitter VS Dagordningen : En kvantitativ innehållsanalys av Trumps twitterföljares interaktion och tweetarnas förekomst i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Sverker; Svilena Todorova; [2020]
  Nyckelord :Twitter; Trump; dagordning; nyhetsvärde; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om nyhetsmedia har börjat anpassat sig alltmer till allmänhetens intresse när det kommer till nyhetsurval. Detta för att se om folkets agenda har ökat i signifikans. LÄS MER

 3. 3. Not One (Woman) Less Social Media Activism to end Violence Against Women: The case of the Feminist Movement ‘Ni Una Menos’

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cecilia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Violence against women; Feminism; Feminist movements; Social Media Activism; Digital activism; Networked social movements; Information and Communication Technologies; Collective action.;

  Sammanfattning : The struggle to end violence against women and girls has long been a priority topic for women’s and feminist movements in Latin America. Lately, since the changes in the new media landscape (Castells 2015; Lievrouw, 2013) with the increased use of information and communication technologies (ICTs), such as social media platforms like Facebook and Twitter, the way women and feminist movements advocate their intentions are changing (Harcourt, 2013; Mathos, 2017). LÄS MER

 4. 4. Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete : En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Homero Alvarez; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Lönesättning; Socialt arbete; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Agenda setting and IR in the Twitter era - The Case of Donald Trump and the North Korean nuclear crisis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Rebecca Elvström; [2018]
  Nyckelord :agenda setting; international relations; Twitter; Trump; North Korea; nuclear crisis; social media;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyze and discuss how and why the traditional agenda setting process, as it is presented by Kingdon through the concepts of problems, politics and policy, can be seen in a new light of social media (tweets) and the concept of identity, by studying the case of American president Donald Trump and investigate his use of Twitter for agenda setting in the ongoing North Korean nuclear crisis. This thesis used a case study method to study the material of 28 tweets made by Trump about North Korea. LÄS MER