Sökning: "Twitter"

Visar resultat 1 - 5 av 888 uppsatser innehållade ordet Twitter.

 1. 1. Att investera i Twittertider : Hur investerares beslut påverkas av aktiediskussioner på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Kullberg Michels; Filip Grapne; [2022]
  Nyckelord :Beteendevetenskaplig finans; fördomar; Twitter; investeringsbeslut; erfarenhet;

  Sammanfattning : Antalet aktieägare i Sverige har de senaste åren nått nya rekordnoteringar. Tillsammans med ett digitaliserat samhälle har det resulterat i ett mer lättillgängligt informationsflöde där informationen används som underlag vid investeringsbeslut. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesbyggande online : En studie av svenska sportjournalister på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tom Holmström; Hugo Levinsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines personal branding practices by Swedish sports journalists on the social media platform Twitter using Goffman’s theatre metaphor, Brems et al’s four dilemmas’ journalists face by branding the self and Mellado & Hermidas model for journalistic roles on social media. More closely, it examines how Swedish sports journalists build their personal brand on Twitter, and which of the modern journalistic roles is the most occurring among Swedish sports journalists on the same platform. LÄS MER

 3. 3. Big Data Interactive Visualization

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ammar Al-Dhahyani; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, data is getting bigger and bigger and visualizing it statically requires many displays to show all different perspectives of the data. Moreover, every and each visualization would need the data to be preprocessed to provide the right data for that case. LÄS MER

 4. 4. EN TWEET BORT FRÅN MINSKAD INFORMATIONSASYMMETRI? : En kvantitativ studie om Twitter och dess finansiella påverkan på svenska SME:s

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Oscar Sundberg; [2022]
  Nyckelord :Informationsasymmetri; Likviditet; Bid-ask spread; Amivest likvidtesratio; Twitter; Effektiva marknadshypotesen; Investor recognition hypotheses;

  Sammanfattning : Företags finansiella offentliggöranden når ofta endast ett begränsat antal investerare, vilket resulterar i ökad informationsasymmetri och som ett resultat lägre aktielikviditet. Detta är särskilt framträdande för företag som är mindre till storleken, eftersom dessa företag tenderar att få mindre täckning av traditionella kanaler såsom pressnyheter och analytiker. LÄS MER

 5. 5. En narrativ analys av den offentliga diplomatiska strategin: Sveriges strategiska politiska kommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Nilsson; [2022]
  Nyckelord :affordance-teori; narrativ analys; digital diplomati; SweMFA; offentlig diplomati; strategisk politisk kommunikation; identitetspolitik; nation branding; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The field of public diplomacy has become increasingly dependent on the general digitalization in society, and its use of social media platforms as a mean to spread their political message to the general public. Digitalization has made public diplomacy more attainable for the masses, but it has also given states a larger responsibility in which messages they want to convey to the public. LÄS MER