Sökning: "Twitter"

Visar resultat 1 - 5 av 610 uppsatser innehållade ordet Twitter.

 1. 1. “¿Como le podi poner doblaje chileno a una comedia argentina? este doblaje es mas rasca que peruano con visos”. Ideologías lingüísticas en redes sociales en Chile.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alberto Burgos Uribe; [2019-02-21]
  Nyckelord :spanska; Ideología lingüística; Chile; Twitter; YouTube; Purismo; Estandarización; Nacionalismo; Clasismo; Chauvinismo; Argentina;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to use social networks to analyze the linguistic ideologies ofChileans. In order to carry out this investigation the present work used as corpus, commentsthat different users have left in relation to the dubbing of the Argentine soap opera Esperanzamía to the Chilean colloquial dialect. LÄS MER

 2. 2. The World's First Feminist Foreign Policy: Four Years Later

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannah Sörbom; [2019]
  Nyckelord :Feminist foreign policy; Evaluation; Margot Wallström; SIDA; Armed Forces; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014 Sweden declared itself the first country in the world to launch a feminist foreign policy. It was four years ago and Sweden is now preparing for a new government, hence this thesis aims to evaluate what feminist foreign policy has meant for Sweden's 2014-2018 government. LÄS MER

 3. 3. Those who doubt Nkurunziza's legitimacy are “out of their minds” : A Case Study of the Burundian State’s Conflict Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Elfving; [2019]
  Nyckelord :Burundi authoritarian;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what conflict management practices that were employed in Burundi by the state around the electoral crisis of 2015. This will be done by applying the Authoritarian Conflict Management Framework. LÄS MER

 4. 4. Influencers, ett fenomen med många ansikten : En kvalitativ studie om hur unga personer konstruerar influencers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Arnesson; Frida Burhan; [2019]
  Nyckelord :Influencers; social media; discourse psychology; adolescent.; Influencers; sociala medier; diskurspsykologi; ungdomar.;

  Sammanfattning : Influencer utnämndes, av Språkrådet och Språktidningen, som nyord 2016. Fenomenet har sedan dess befunnit sig i blickfånget för vetenskapliga studier, årsrapporter och för det mediala landskapet i Sverige. LÄS MER

 5. 5. JÄMFÖRELSE AV ATTITYDANALYS ALGORITMER FÖR SPELOMDÖMEN

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Gernandt; Jaser Farhod; [2019]
  Nyckelord :sentiment analysis; machine learning; lexicon; reviews; classification; attitydanalys; maskininlärning; lexikon; omdömen; klassifikation;

  Sammanfattning : Idag finns det stora mängder användar-skapat data i form av texter från spelomdömen till åsikter i mikro-bloggar som Twitter. Att analysera detta data kan vara utav värde för både företag och akademisk forskning men är väldigt omfattande. LÄS MER