Sökning: "Two suns"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Two suns.

 1. 1. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :solljus; ljus; ljuskvalitet; fotobiologiska processer; ekologiska anpassningar; ätliga växter; ätliga perenner; ätlig trädgård; växtförslag;

  Sammanfattning : New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. LÄS MER

 2. 2. Strengnes Stadshall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lars-Erik Enegård; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; stadshall; public; wedding room; brick; cedar wood; showroom; event hall; restaurant; bar; café; terrace;

  Sammanfattning : Cirka 8 mil väster om Stockholm ligger Strängnäs. En mindre stad som har sina rötter i den svenska medeltiden. Då staden under många år inte haft någon egentlig publik samlingsbyggnad så blev idén med att uppföra en stadshall nere vid hamnområdet en positiv och spännande utmaning. LÄS MER

 3. 3. Modelling and assessment of energy performance with IDA ICE for a 1960's Mid-Sweden multi-family apartment block house

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Lierni Arnaiz Remiro; [2017]
  Nyckelord :retrofit; building’s energy performance; simulation; modelling; heat transfer; thermal bridge; IDA ICE; COMSOL.;

  Sammanfattning : The present thesis has been carried out during the spring of 2017 on behalf of Gavlegårdarna AB. This is a public housing company in Gävle (Sweden) which is a large energy consumer, over 200 million SEK per year, and has the ambitious goal of reduce its energy consumption by 20 % between 2009 and 2020. LÄS MER

 4. 4. De mångfaldiga David : Om poststrukturalistisk förståelse av simulacra och dess verkan i Adrían Villar Rojas' Two suns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandberg Erik; [2016]
  Nyckelord :Simulacra; Adrian Villar Rojas; Deleuze; Baudrillard; poststrukturalism; Two suns; David; Michelangelo; Skillnad; Rörelse; Hyperverklighet; Mångfald;

  Sammanfattning : In September 2015, Argentinean artist Adrían Villar Rojas opened the exhibition Two suns at the Marian Goodman Gallery in New York. Featuring in the exhibition was a clay statue which resembled Michelangelo’s David albeit lying down and with some slight modifications to its pose and facial features for example. LÄS MER

 5. 5. Termiska lager för ångproduktion med koncentrerade solfångarfält : En studie om fasändringsmaterial och dess potential för lagring av värme till fjärrvärmenätet och processånga till industrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Persson; [2015]
  Nyckelord :PCM; Phase change materials; Thermal Storage;

  Sammanfattning : All energy, wind, water, biofuel and fossil fuel besides nuclear- and tide power originates from the sun. It’s very hard to take full advantage of the huge amount of energy hitting the earth each day from the sun. The suns highest radiation appears often when the energy need reaches its lowest. LÄS MER