Sökning: "Typdetaljer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Typdetaljer.

 1. 1. Underlag för projektering av ytterväggar : Kvalitativ analys av ytterväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Beatrice Pettersson; Carolina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Moisture saftey; Robustness; Cost; Exterior wall; Light frame; Heavy frame; Construction details; Fuktsäkerhet; Robusthet; Kostnad; Yttervägg; Tung stomme; Lätt stomme; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Vid projektering av ytterväggar ställs höga krav på funktion och utformning. Ytterväggar har en mängd olika konstruktionslösningar beroende på stomsystem, fasadmaterial och andra förutsättningar. Uppdragsgivaren WSP, vill underlätta kvalitetssäkringen och minska tidsåtgången vid projektering med hjälp av framtagna typdetaljer. LÄS MER

 2. 2. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med KL-trä : Hur en betongstomme kan omformas till en KL-trästomme

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hampus Töttrup; Gunnar Renström; [2018]
  Nyckelord :CLT; X-lam; timber; structural design; Eurocodes; floor area; building height; weight; component drawing; KL-trä; massivträ; dimensionering; Eurokoder; boarea; byggnadshöjd; detaljritning;

  Sammanfattning : KL-trä är ett stommaterial som blir allt intressantare på marknaden. Kunskapen är hos mångakonstruktörer idag begränsad. Genom att utgå från en betongstomme, där många konstruktörer har goderfarenhet av projektering och dimensionering, kan en jämförelse mellan dessa två stommaterial vara relevant. LÄS MER

 4. 4. UTREDNING AV ARBETSMETOD FÖR KONSTRUKTÖRER VID BERÄKNING AV MODELL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Elin Henriksson; Niclas Eckhoff; [2017]
  Nyckelord :BIM; construction engineer; interoperability; work method; information exchange; BIM; konstruktör; interoperabilitet; arbetsmetod; informationsutbyte;

  Sammanfattning : Although BIM today is a well-known practice, there are shortcomings, mainly within interoperability and communication. It is relevant to seek solutions through new work methods and not just through new technical solutions. There are difficulties in implementing new work methods, as the industry is known to be routine based. LÄS MER

 5. 5. Armeringsutformning : Utformning av armeringsdetaljer i platsgjutna konstruktioner enligt Eurokod 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Fredrik Liljegren; Emil Magnusson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningEn konstruktör stöter ofta på detaljlösningar i betongkonstruktioner för vanligtåterkommande konstruktionsdelar. Trots att detaljerna ofta är likvärdiga tillutseendet så skiljer sig utformningen på detaljerna. LÄS MER