Sökning: "Type 1 nudging"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Type 1 nudging.

 1. 1. Exploring the Design of Nudging in Persuasive Technologies - Improving Sleep Hygiene

  Master-uppsats,

  Författare :Hung-Chiao Chen; [2021]
  Nyckelord :persuasive technology; the nudge theory; Type 1 nudging; Type 2 nudging; default setting; manipulation of accessibility; reminders; prompts; framing; pre-commitment strategies; sleep; sleep hygiene; scenario-based design; persuasive teknologi; nudge theorin; Typ 1 nudging; Typ 2 nudging; default setting; manipulation of accessibility; reminders; prompts; framing; pre-commitment strategies; sömn; sömnhygien; scenariobaserad design;

  Sammanfattning : Research on persuasive technologies for promoting healthy behaviours has been surging in recent years, but these technologies have the risk of being perceived as undesirable meddling. The current study puts forward a non-coercive and libertarian paternalistic alternative - the nudge theory. LÄS MER

 2. 2. Effekter av transparens och typ, en experimentell studie kring förutsättningarna för effektiv nudging

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nelly Johansson; Isabella Salomonsson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; dubbelprocessteori; System 1; System 2; inramningseffekter; bias; digitalt experiment Nudging; dual process theory; framing effects; digital experiment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna experimentella studie var att rikta ett psykologiskt fokus på påverkansmetoden nudging genom att utforska dess förutsättningar, begränsningar och bakomliggande mekanismer. Studien undersökte effektivitet i förhållande till olika typer av nudging baserat på dubbelprocessteorin och olika nivåer av transparens samt dess förhållande till upplevelsen av frihet att välja. LÄS MER

 3. 3. Nudging för att minska köttkonsumtion : En studie för att förändra studenters beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Johan Åkerström; Noor Alsade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka om nudging är en effektiv metod för att förändra beteende hos studenter på Högskolan i Gävle. Studien kommer att undersöka om två nudgingmetoder (informationskampanj och nudge) kan förändra studenternas beteende, samtidigt jämföra vilken metod som ger bättre effekt till att förändra beteende och minska köttkonsumtion. LÄS MER