Sökning: "Typografi"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Typografi.

 1. 1. Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pia Nilsson; [2019-02-05]
  Nyckelord :klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. LÄS MER

 2. 2. Typografi i det offentliga rummet. En fallstudie om interaktionen mellan skyltning, rum och varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Åberg; [2019]
  Nyckelord :environmental graphic design; placemaking; typography; signage; wayfinding; visual identity;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka variabler som borde beaktas vid skapandet av tredimensionell typografi och skyltning för ett offentligt rum, samt hur skyltningen interagerar med rummet och varumärket. Vidare studeras hur dessa variabler kan bidra till begreppet platsskapande. LÄS MER

 3. 3. Skrapa och Vinn! : En analys av den visuella kommunikationen på svenska skraplotter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Ludwig Lind; [2019]
  Nyckelord :Skraplotter; visuell kommunikation; spelproblem; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den visuella kommunikationen bakom skraplotter på den svenska spelmarknaden och hur man kommu- nicerar om spelproblem. I undersökningen har bland annat färg, form och typografi analyserats genom en semiotisk bildanalys för att hitta en djupare mening med kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Hur form följer funktion i titelsekvenser : En semiotisk analys av förtexter i framtidsfilm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ludwig Mattsson; [2019]
  Nyckelord :film; titelsekvens; förtext; sci-fi; framtidsfilm; design; semiotik; tecken; typografi;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning på ämnet förtexter, speciellt inte i film som utspelar sig i framtiden. Uppsatsens syfte är att undersöka förtextens form och funktion utifrån en semiotisk analys som använder sig av de begrepp semiotiken medför i tolkandet av tecken. LÄS MER

 5. 5. Posterdesign: att förmedla ett budskap genom färg och typografi

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ellinor van Leeuwen; [2019]
  Nyckelord :posterdesign; grafisk design; typografi; färg; känslor; känsla; budskap;

  Sammanfattning : There are people that uses notes to motivate themselves or to remind themselves of things or situations. These notes, these messages, seems to be very meaningful for these people because the notes are placed in some of the most visible places, in their homes or at work, to been seen in a daily basis. LÄS MER