Sökning: "Typography"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Typography.

 1. 1. A Thud or a Bang?: A Study of the Translation of Onomatopoeia in Manga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Desirée Elveljung; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; Multimodal Discourse Analysis MDA ; manga; onomatopoeia; translation; Japanese;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis was written with the aim to analyze how Japanese onomatopoeia in manga are translated from Japanese to English, and if and how the translation changes the meaning in context. This was done by using two Japanese manga as material – Haikyuu!! and Food Wars!: Shokugeki no Soma. LÄS MER

 2. 2. Har den digitala pizzamenyn en genomtänkt stil? : En analys av lågprispizzeriors design av menyer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jessica Ericson; Aurora Hammam; [2020]
  Nyckelord :Branding; brand identity; contrasts; design; gestalt laws; graphic elements; icons; images; layout; pizzeria; positioning; typography; Bilder; dekorelement; design; gestaltlagar; ikoner; kontraster; layout; meny; pizzeria; positionering; typografi; varumärke; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Det finns studier som anger rekommendationer för att designa en väl utformad restaurangmeny. Syftet med rapporten är att undersöka om pizzeriapersonal och formgivare designar digitala pizzamenyer genom medvetna val utifrån de designprinciper och designrekommendationer som finns. LÄS MER

 3. 3. Att sätta nytt PB i typografi : En prototypdriven studie om typografi i träningsappar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Vestergren; [2020]
  Nyckelord :Träningsapp; interaktionsdesign; användbarhet; typografi; typsnitt; användarupplevelse; gamification;

  Sammanfattning : This work study how certain aspects of typography affects the usability and user experience (UX) of a fitness app. “PR” in the title refers to achieving a personal record in sports and fitness. Typography is a relatively unexplored subject within fitness apps even though it plays a major role in how users perceive the UX and usability. LÄS MER

 4. 4. Building a suitable testing-platform to measure impact of typographic effects on web pages

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Joakim Sjöquist; [2020]
  Nyckelord :Typography; text-background color; typographic effects; test platform; user interface; user experience;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a testing-platform that mea- sures the impact of typographic effects on web pages. This study chose to focus on highlighted text (text with high contrast background- color) as a typographic tool. LÄS MER

 5. 5. Rakhyvelsförpackningar och genus : En studie om könsneutral förpackningsdesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Oscar Jansson; Emelie Petersson; [2020]
  Nyckelord :Gender; gender coding; gender neutral; graphic design; packaging design; Förpackningsdesign; genus; grafisk design; könskodning; könsneutralt;

  Sammanfattning : Rakhyvlar är en produkt som i grunden har samma funktion för både män och kvinnor, men vars förpackning könskodas för att attrahera de olika könskategorierna. Följande studie syftar till att undersöka hur rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt beroende på om de riktar sig mot män eller kvinnor. LÄS MER