Sökning: "Typologi"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet Typologi.

 1. 1. Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Viktor Fåglund; Nellie Alin; [2020-09-09]
  Nyckelord :Skyddat boende; Ekonomisk verksamhet; Statsstöd; LOU; IOP;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt. LÄS MER

 2. 2. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 3. 3. Geografiämnet på gymnasiet : En studie om elevers uppfattningar, selektiva traditioner och didaktiska typologier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :louise lönnborg; [2020]
  Nyckelord :Geografiämnet; selektiva traditioner; elevuppfattning; undervisning; typologi.;

  Sammanfattning : In the following study, students' perceptions of the topic of geography are related to the subject's selective traditions. The theoretical framework of the study consists of selective traditions and different didactic typologies. Based on the theory, the study's empirical material is analyzed and discussed. LÄS MER

 4. 4. Ingen mobiltelefon vid middagsbordet! : En kvalitativ studie av föräldrars upplevelser av mobilanvändning i vardagen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Wenger; Antonio Wänstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur föräldrar upplever sin egen mobilanvändning. Syftet är att undersöka hur föräldrar själva upplever, och legitimerar sitt mobilanvändande i vardagen, med fokus på känslor av skam och kontroll. LÄS MER

 5. 5. Mekanismerna bakom en mans våld : En fallstudie av mordet på en ung kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Bettina Lind; Sofia Östlund; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; mord; kontroll; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att försöka förstå en mans dödliga våld mot en kvinna för att öka kunskapen kring mekanismerna bakom mäns dödliga våld mot kvinnor och på sätt kunna förhindra våld. I denna kvalitativa fallstudie användes tematisk analys med en deduktiv ansats där teorier kring strukturella-, terapeutiska- samt socialpsykologiska perspektiv användes i samspel med tidigare forskning om reaktiv- och proaktiv aggression samt utåtagerande våldsmönster. LÄS MER