Sökning: "Typologi"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Typologi.

 1. 1. Det sköna har ersatts med "kultur" : En studie i Miljöpartiet de Grönas historiebruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Jonathan Frylén; [2019]
  Nyckelord :Miljöpartiet; historiebruk; partiprogram; idéprogram; ekologism; Karlssons typologi;

  Sammanfattning : Miljöpartiet de Gröna är ett parti som på relativt kort tid etablerat sig i svensk politik. Mellan 1982 och 2013 har de antagit nio program som var och ett definierar vilken politik de velat föra vid respektive antagningstillfälle. LÄS MER

 2. 2. Nynäshamn´s City hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Felix Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :City hall; Nynäshamn; oil cistern;

  Sammanfattning : Nynäshamn is a city with a rich industrial history, its municipal arms consist of partly an achor, and partly three gears. The identity of the city has been greatly impacted by the industry which today consist mainly of the harbour and the oil refinery. LÄS MER

 3. 3. Vertikalt Sjukhus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Quoc Khanh Yang; [2019]
  Nyckelord :healthcare; architecture; vertical; hospital; future; lund; sjukhus; arkitektur; vertikal; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vården förändras För ungefär 100 år sedan arbetade läkare med infektionssjukdomar på grund av den dåliga hygien folk hade under sekelskiftet. Behandlingarna dominerades av att vårda sängliggande patienter där den operativa verksamheten låg på bottenvåningarna och vårdavdelningarna byggdes ofta långt ifrån varandra. LÄS MER

 4. 4. "Den du så länge har sökt är på väg" : Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Hellström; [2019]
  Nyckelord :Messianska föreställningar; Mio; min Mio; RJ Zwi Werblowsky; Astrid Lindgren; fantasy.;

  Sammanfattning : Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. LÄS MER

 5. 5. Fonosemantisk typologi av ljudsymboliska beteckningar av "rynkig, skrynklig" i engelska och fyra obeslktade asiatiska sprk (indonesiska, koreanska, trnaiska och selkupska)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Tatjana Werner; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER