Sökning: "Tyska"

Visar resultat 1 - 5 av 866 uppsatser innehållade ordet Tyska.

 1. 1. Europa in Bewegung Zum Europa-Essay bei Hans Magnus Enzensberger.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nesrin Ekmekci-Savas; [2023-01-30]
  Nyckelord :Tyska; Essay; Europe; mobility; transculturality; hybridity; intertextuality;

  Sammanfattning : This thesis discusses the essay as a literary genre whose form is particularly apt to be compared to the structure of Europe. First, the theoretical discussion of cultural, literary and cartographic borders of Europe is dealt with. The theoretical discussions about the nature of the essay are then presented. LÄS MER

 2. 2. Digital och/eller analog ordinlärning i moderna språk : Ett Wordwall projekt med tyskelever i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annabell Irsara; [2023]
  Nyckelord :incidental learning; intentional learning; phenomenography; text reading; vocabulary learning; Word wall approach; Wordwall; textrelaterad ordinlärning; elevers uppfattningar; inlevelseförmågan; Wordwall-aktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att få svar på hur en grupp elever i årskurs 9 i tyska funderar över sin språkinlärning i tyska. Utgångspunkten för min kvalitativa undersökning i klassrummet är två texter från Skolverket (2022a) som kartläggningsmaterial i tyska i årskurs 9 för att utmana elevernas läsförståelse genom textläsning och textrelaterade frågor som är införda i det digitala verktyget Wordwall. LÄS MER

 3. 3. Littners Werk und Koeppens Beitrag. Eine textnahe Untersuchung von zwei Darstellungen des Holocaust: Wolfgang Koeppens Aufzeichnungen aus einem Erdloch und Jakob Littners Mein Weg durch die Nacht

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pierre Bertin; [2022-01-20]
  Nyckelord :tyska; Wolfgang Koeppen; Jakob Littner; Holocaust; Ghetto; Narratologie; Autobiografie; Galizien; Wehrmacht; Nationalsozialismus;

  Sammanfattning : The thesis examines two literary works, Aufzeichnungen aus einem Erdloch, published in 1948 in Munich, supposedly being the Jewish survivor Jakob Littner’s Holocaust memoir and Jakob (Jacob) Littner’s original memoir Mein Weg durch die Nacht, written in 1945 but not published until 2002. In 1992, the former work was republished, as Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, this time as a fictional text written by the prominent German author Wolfgang Koeppen, the well-known author of a modernist trilogy revealing the remnants of National Socialism in the German society, written 1951–54. LÄS MER

 4. 4. Bevarelse, fördömelse, anseende och salighet : Lågtyska affix i 1500-talets svenska och isländska bibelöversättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alma Bernhardsson; [2022]
  Nyckelord :medellågtyska; lånord; affix; Nya testamentet 1526; äldre nysvenska; Nýja testamentið 1540;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras användningen av lågtyska affigerade ord i det svenska Nya testamentet från 1526 å ena sidan och det isländska Nýja testametið från 1540 å andra sidan. Syftet med undersökningen är att se till vilken grad lågtyskan präglat dessa två bibelöversättningar. LÄS MER

 5. 5. Warum Deutsch? : Eine Studie über die Motivation und Einstellung schwedischer Deutschlernenden in einem schwedischen Gymnasium.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Anna Nordin; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Einstellung; Deutsch; Gymnasium; Inställning; Tyska;

  Sammanfattning : Nach Ansicht verschiedener Akteure in Schweden ist die Beherrschung der deutschen Sprache für den Handel und die Gründung neuer Unternehmen wichtig, da Deutschland Schwedens größter und wichtigster Handelspartner ist. Dieser Beitrag beleuchtet und untersucht die Motivation und Einstellung von Gymnasiasten zu ihrem Deutschunterricht. LÄS MER