Sökning: "U 1"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden U 1.

 1. 1. Temperature and Exports– Evidence from the United States

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jimmy Karlsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. VEM TRIVS BÄST? En kvantitativ studie om självskattad trivsel hos äldre på särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alice Hagman; Fredrik Carlsson; [2019-05-23]
  Nyckelord :Thriving; Nursing Homes; Aged;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom livet genomgår människan en mängd transitioner, vilket kan resultera i ett förändrat aktivitetsmönster. Det kan leda till att människan måste omvärdera eller förändra hur de förhåller sig till de vanor, rutiner och roller som funnits innan transitionen. LÄS MER

 3. 3. Energirenovering av flerbostadshus från miljonprogrammet genom LCC-optimering : En fallstudie av två byggnader i Linköping, Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Viktoria Kindesjö; Linda Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :LCC-optimisation; Energy renovation; Building Energy Systems; the Million Programme; OPERA-MILP; Energy Efficiency; Life-Cycle Cost; Primary Energy; Greenhouse gas emissions; LCC-optimering; Energirenovering; Byggnaders energisystem; Miljonprogrammet; OPERA-MILP; Energieffektivisering; Livscykelkostnad; Primärenergi; Växthusgasutsläpp; Boverkets energiklasser;

  Sammanfattning : The content of greenhouse gases in the atmosphere is increasing resulting in climate change and efforts to stop the negative trend need to be intensified. The energy use in the Swedish residential and service sector constitutes 40 % of the total energy use of 378 TWh in the country. LÄS MER

 4. 4. Asymptotic Symmetries and Faddeev-Kulish states in QED and Gravity

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :David Gaharia; [2019]
  Nyckelord :Faddeev-Kulish; BMS; Bondi-Metzner-Sachs; Asymptotic Symmetries; Asymptotic States; Wilson Lines; Infrared Divergence; Bloch-Nordsieck; Large Gauge Transformations; Fock; QED; Quantum Electrodynamics; Perturbative Quantum Gravity; PQG; U 1 ; Transformations; Mandelstam Quantization;

  Sammanfattning : When calculating scattering amplitudes in gauge and gravitational theories one encounters infrared (IR) divergences associated with massless fields. These are known to be artifacts of constructing a quantum field theory starting with free fields, and the assumption that in the asymptotic limit (i.e. LÄS MER

 5. 5. Hälsans Personlighet : En tvärsnittsstudie om korrelationen mellan beräknad maximal syreupptagningsförmåga och personlighetsdrag hos gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Liu; Jasmine Edström; [2019]
  Nyckelord :personlighet; big five; VO2max; gymnasieelever; kondition;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan kondition och personlighetsdrag. Sekundära ändamål var att vidare undersöka hur sambandet ser ut vid indelning av kön, samt undersöka sambandet mellan självuppskattat rörelsemönster och personlighetsdrag. LÄS MER