Sökning: "U 1"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden U 1.

 1. 1. Testing Piotroski's F_SCORE on the U.S. Stock Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Xiangyu Mo; Yuzi Wang; [2019]
  Nyckelord :Piotroski; Abnormal Returns; Market Efficiency; U.S. Stock Market;

  Sammanfattning : Piotroski (2000) generates a fundamental investing method built upon F_SCORE to identify financially strong firms. In this paper, we investigate whether Piotroski's simple accounting- based fundamental method could still be applied to the U.S. market throughout 12 years from 2004 to 2015. LÄS MER

 2. 2. Learning Phantom Dose Distribution using Regression Artificial Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Mattias Åkesson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; artificial neural network; convolutional neural network; quality assurance; radiation therapy;

  Sammanfattning : Before a radiation treatment on a cancer patient can get accomplished the treatment planning system (TPS) needs to undergo a quality assurance (QA). The QA consists of a pre-treatment (PT-QA) on a synthetic phantom body. LÄS MER

 3. 3. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan prognostiska markörer vid intensivvårdskrävandesepsis på universitetssjukhuset Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ahmad Abou El Khair; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som är vanligt förekommande och medför en hög riskför mortalitet. Trots den vanliga förekomsten råder en stor okunnighet om tillståndet. LÄS MER

 5. 5. Psykosomatiska symtom. En studie om barns upplevda tillit till föräldrar i förhållande till psykosomatiska symtom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Tarberg; Annica Wedenhjelm; [2019]
  Nyckelord :psykosomatiska symtom; upplevd tillit; föräldrar-barn relation; barn ungdomar; skilda föräldrar;

  Sammanfattning : Psykosomatiska ohälsosymtom har fördubblats hos barn och unga i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Psykisk ohälsa kan ge konsekvenser tidigt i livet såsom försämrade skolresultat, och även allvarliga konsekvenser senare i livet. LÄS MER