Sökning: "U-värde."

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet U-värde..

 1. 1. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

  Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan användning av prefabricerat element för tilläggsisolering eller ombyggnation av ytterväggar ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Marcus Rindberg; Soroush Zohoorian Izadpanah; [2019]
  Nyckelord :nsulation; LCA; LCC; Exterior walls; additional insulation; industrial buildings; Isolering; LCC; LCA; ytterväggar; tilläggsisolering; industrilokal;

  Sammanfattning : Purpose: The goal of this study is to conduct an LCA and LCC analysis of an additional insulation panel and a sandwich panel, to see which panel has the most benefits regrading environmental effects and economical effects. The purpose of this study is to conduct a research regarding the economical and environmental effect a refurbishment on the exterior walls of an industrial building, is it more beneficial to add insulation to the existing walls or remodel the exterior walls. LÄS MER

 3. 3. Väderprognosstyrda värmesystem i byggnader : En jämförelse mot traditionell styrning

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Forecast control; heating system; thermal mass; traditional control; Prognosstyrning; traditionell styrning; termostatventiler; värmesystem; termisk massa;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how forecast control can affect the energy consumption and the top effects for heating compared to the traditional control system in facilities with different building structures. In 2013 were the energy consumption 80 TWh for the heating and domestic hot water in resident buildings and facilities. LÄS MER

 4. 4. Underlag för projektering av ytterväggar : Kvalitativ analys av ytterväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Beatrice Pettersson; Carolina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Moisture saftey; Robustness; Cost; Exterior wall; Light frame; Heavy frame; Construction details; Fuktsäkerhet; Robusthet; Kostnad; Yttervägg; Tung stomme; Lätt stomme; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Vid projektering av ytterväggar ställs höga krav på funktion och utformning. Ytterväggar har en mängd olika konstruktionslösningar beroende på stomsystem, fasadmaterial och andra förutsättningar. Uppdragsgivaren WSP, vill underlätta kvalitetssäkringen och minska tidsåtgången vid projektering med hjälp av framtagna typdetaljer. LÄS MER

 5. 5. LCA och LCC av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adi Fetahagic; Henrik Pantzar; [2018]
  Nyckelord :Insulation; LCA; LCC; wall structure; Isolering; LCA; LCC; väggkonstruktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att utföra en jämförelse av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion genom LCA och LCC och att sedan skapa ett beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. Tidigare forskning kring koldioxidutsläpp för olika byggmaterial finns. LÄS MER