Sökning: "UART"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet UART.

 1. 1. Data Injection and Partial ECUSimulation : Modifying CAN and UART messages for testing of ECUs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Flink; [2022]
  Nyckelord :Data Injection; Electronic Control Unit; Testing; CAN bus; Gateway; UART; Delay; Embedded system; Automotive; Datainjektion; Styrenhet; Testning; CAN-buss; Gateway; UART; Fördröjning; Inbyggt system; Fordon;

  Sammanfattning : Modern vehicles contain lots of Electronic Control Units (ECUs) that control different systems. They communicate with each other and other components through communication interfaces such as Controller Area Network (CAN) and Local Interconnect Network (LIN) buses or simple Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) interfaces. LÄS MER

 2. 2. Race Car Monitor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Erik Orrenius; Pontus Rahm; [2022]
  Nyckelord :OBD2; CAN; SAE J1850; KWP2000; Android; ECAD;

  Sammanfattning : To evolve and develop your skills as a driver, it is worthwhile to review and reflect on your last drive at a professional as well as beginners level. The purpose of the project is to create such a system that can be used to record a drive by filming from the dashboard of the car and logging data from the vehicle. LÄS MER

 3. 3. Skibot 1.0, a Poling Cross-Country Skiing Robot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Otto Kalliorinne; [2022]
  Nyckelord :Coordinate frame; Direction cosines; ZMP; GPS; DOF; SMC; Fuzzy logic; DC-motor; UART; I2C; Microcontroller;

  Sammanfattning : This thesis project covers the development of a cross country skiing robot, with the purpose of being used as an instrument for measuring gliding properties of skis. The robot used in total 4 servomotors to control the motion of right and left arms with poles attached. LÄS MER

 4. 4. Testrigg för att hantera NFC-taggar och QR-koder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ahmad Aljoundi; Wael Abukarsh; [2022]
  Nyckelord :Microcontroller; embedded system; requirement engineering; testing; Assaabloy testrigg; QR-kod; NFC; Altium Designer; Python; Micro-Python; Appium; PCB; UART;

  Sammanfattning : Automatisering av testprocesser är viktigt eftersom manuella tester är komplicerade och tidskrävande. Testarbetet effektiviseras och kvaliteten kan höjas genom att automatisera testprocesserna. LÄS MER

 5. 5. Modul- och haptikbaserad navigering för synnedsatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :André Tagaro Andersson; [2022]
  Nyckelord :Haptik; Synnedsättning; Hjälpmedel; Vibrationer; Inbyggda system; Navigering; Lasersensorer;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar konstruktion och testning av ett modul- och haptikbaserat navigeringssystem avsett för synnedsatta. Projektet har delvis finansierats av Ögonfonden och har utförts vid Umeå universitet. LÄS MER