Sökning: "UAS"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet UAS.

 1. 1. Innovation diffusion of a regulated technology - a cross-sectional study of emerging drone application on the organizational level

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oscar Hanson; Marcus Olsson; [2020-07-23]
  Nyckelord :DOI; TOE; drone technology; UAS; innovation diffusion; technology adoption; innovation champion; rules and regulations; collaboration; complementary technology;

  Sammanfattning : This study has focused on the theory of innovation diffusion in organizational contexts, using the emerging drone technology as its core product innovation in order to analyze the phenomenon. The study has been of a qualitative cross-sectional character, by which eleven different organizations in different industries using drone technology were interviewed during March 2020, from both the governmental and private sector. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Drone Neutralization Methods using Radio Jamming and Spoofing Techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Jan Rozenbeek; [2020]
  Nyckelord :C-UAS; Drone; UAV; Counter-drone; Jamming; GPS Spoofing;

  Sammanfattning : The usage of drones is steadily increasing as drones are becoming more available and useful to the general public, but drone usage also leads to problems as for example airports have had to shutdown due to drone sightings. It has become clear that a counter-drone system must be in place to neutralize intruding drones. LÄS MER

 4. 4. Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olivia Sköld; [2020]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; Digital Terrain Model DTM ; Control Calculations; Fotogrammetri; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; digital terrängmodell DTM ; kontrollberäkningar;

  Sammanfattning : Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. LÄS MER

 5. 5. Polismyndighetens kamerabevakning med drönare i brådskande fall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Halldén; [2020]
  Nyckelord :polis; polisen; drönare; UAV; UAS; polismyndigheten; kamerabevakning; kamerabevakningslag; kameraövervakning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER