Sökning: "UC-score"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet UC-score.

  1. 1. Samla dina lån för en bättre privatekonomi?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Isabel Andersson; [2018]
    Nyckelord :kreditbeteende; kreditscore; UC-score; privatlån; samla lån; Business and Economics;

    Sammanfattning : I studien analyseras påverkan av inlösen av befintliga blancolån på individers risk. Risken mäts genomgående som den kreditscore upplysningscentralen, UC, tillhandahåller aktörer på marknaden. LÄS MER