Sökning: "UGC"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet UGC.

 1. 1. Säger en bild mer än tusen ord? : -En turismvetenskaplig studie om maktfördelning genom nya marknadsföringskanaler

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lotta Wiandt; Pernilla Bredberg; [2021]
  Nyckelord :Place marketing; Marketing; Social media; Place brand; Storytelling; User Generated content UGC ; Hashtag; Co-Creation; Platsmarknadsföring; Marknadsföring; Sociala medier; Varumärke; Storytelling; User Generated content UGC ; Hashtag; Samskapande;

  Sammanfattning : I denna studie har kommunala destination management organization (DMOs) kring Vänern studerats och specifikt hur de implementerar sociala medier i deras marknadsföring. Vi har haft som syfte att studera hur användandet av sociala medier som marknadsföringskanal kan medföra en maktförflyttning och i förlängningen påverka en plats varumärke. LÄS MER

 2. 2. What motivates you? : Exploring the underlying motivational factors for participation in UGC contests on Instagram.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alice Fredriksson; Linnea Hallgren; Malin Vall; [2021]
  Nyckelord :Motivation; User-generated content; Instagram; contests; gamification; uses and gratification theory;

  Sammanfattning : Background: Throughout recent years, the amounts of competitions on Instagram have increased and is now a popular marketing tool for companies to use. The strong competition in digital marketing has led to the need for brands to effectively utilize this marketing strategy. LÄS MER

 3. 3. THE INFLUENCE OF ONLINE COMMUNITIES, eWOM & UGC - A NON-PROFESSIONAL INVESTOR PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Regfeldt; Isabelle Pallin; [2021]
  Nyckelord :Online communities; eWOM; UGC; behavioural finance;

  Sammanfattning : During 2020, online brokers experienced an increase in people who began to invest their money on the stock market. This, because covid-19 made people realize that they needed an economic buffer in difficult times. Moreover, the stock market declined in the beginning of 2020 due to the pandemic which made people see the chance to make profits. LÄS MER

 4. 4. Användargenererat innehåll på digitala marknadsplatser : En fallstudie om användarupplevelse och motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Susanna Vartanian; Moa Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; User-Generated Content; Digital marketplace; Social networks.; Self-Determination Theory; Användarupplevelse; Användargenererat innehåll; Digitala marknadsplatser; Sociala nätverkssajter.;

  Sammanfattning : Digitala marknadsplatser är digitala plattformar baserade på användargenererat innehåll. De är svåra att etablera då de huvudsakligen är beroende av användarens motivation och fria vilja att bidra med innehåll. LÄS MER

 5. 5. USER GENERATED CONTENT IN THE DESTINATION IMAGE PRESENTATION : THE DESTINATION VIENNA

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalie Lindgren; [2021]
  Nyckelord :UGC; SOR; EVM;

  Sammanfattning : UGC has become an important part of traveling both for the companies and for the travellers themselves. The topic is currently at its forefront of research, which makes the area of study even more relevant. Followed by the development of social media in the corporate world and especially its major part in the everyday life of Generation Y. LÄS MER