Sökning: "UGV"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet UGV.

 1. 1. Deep learning navigation for UGVs on forests paths

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linus Lind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial intelligence and machine learning have seen great progress in recent years. In this work, we will look at the application of machine learning in visual navigational systems for unmanned vehicles in natural environments. LÄS MER

 2. 2. Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Öqvist; [2018]
  Nyckelord :Unmanned ground vehicles; UGV; Military utility; Obemannade markfarkoster; UGV; militär nytta;

  Sammanfattning : Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. LÄS MER

 3. 3. Obemannade sensorbärare i urban miljö : En komparativ studie mellan UAV och UGV för förband på stridsteknisk nivå

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :UAV; UGV; military utility; small unit tactics; urban terrain; intelligence; situational awareness; UAV; UGV; militär nytta; stridsteknik; urban terräng; underrättelser; lägesbild;

  Sammanfattning : Den urbana miljön är en av de mest komplexa miljöer som svenska förband ska kunna strida i. Bristfällig information, tredimensionellt hot, korta stridsavstånd och civila är bara några av de utmaningar soldater ställs inför i urban miljö. LÄS MER

 4. 4. An optimization approach to the multi-player pursuit-evasion problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Yue Jiao; Ivan Skvortsov; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper a scenario of one evader being chased by multiple pursuers in two specific simulation environments is studied. The simulation environments are divided into an open area without obstacles and a closed area with obstacles. In the open area a fairly accurate system of dynamics are implemented for both pursuers and evader. LÄS MER

 5. 5. Design of a dynamic distributed CPS application for unmanned ground vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Bergdahl; Anders Åström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : New challenges and opportunities arise as a result of an increasing demand of connecting devices in the context of the Internet of Things. Synergy eects can be achieved by connecting local devices through both wireless local networks and global infrastructures. LÄS MER