Sökning: "UIQ Technology"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden UIQ Technology.

 1. 1. Evaluate methods for managing distributed source changes

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign

  Författare :Christer Laitala; [2008]
  Nyckelord :UIQ Technology; configuration management; Component Based; COTS; Single repository; up-merge; ICD; branching;

  Sammanfattning : In larger developments, a use of configuration management is crucial; the company UIQ Technology is no exception. The configuration management method controls how the flow within a software developer should go, so the configuration management method and code complexity is something that works affects each other. LÄS MER

 2. 2. MDP for Symbian

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Jonsson; Mikael Persson; [2008]
  Nyckelord :Bluetooth Symbian OS UIQ;

  Sammanfattning : The content of this report describes a bachelor thesis performed on commission by Cybercom Sweden West. The report describes techniques, methods and development tools used during the project. LÄS MER

 3. 3. Samförståelse inom mjukvaruutveckling : Visioner, utvecklare och brukskvaliteter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johan Alexandersson; Thomas Rosenquist; [2008]
  Nyckelord :joint understanding; software development; design; visions; use qualities; paradigmatic analysis; samförståelse; mjukvaruutveckling; design; visioner; brukskvaliteter; paradigmatisk analys;

  Sammanfattning : Vi vill med den här uppsatsen undersöka om brukskvaliteter kan vara ett stöd vid mjukvaruutveckling, med fokus på dess kommunikativa egenskaper och hur de kan bidra till skapandet av samförståelse. Empirin för studien är hämtat från UIQ Technology i Ronneby som utvecklar en plattform för ”smart phones” och har ett starkt fokus på användbarhet. LÄS MER

 4. 4. Evolving test-case selection at a large scale company

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för programvarusystem

  Författare :Samir Drincic; Asim Dedic; [2007]
  Nyckelord :test; regression; improvement; large scale company;

  Sammanfattning : This paper presents a possible solution for selection of test-cases that should be executed to provide good coverage and quality at UIQ Technologies. It describes how the company can sort and prioritize their test-cases, so that quality is maintained while having controlled amount of test-cases. LÄS MER

 5. 5. Automatiserad unit testning

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Daniel Sandberg; [2005]
  Nyckelord :Automatiserad unit testning; eXtreme Programming; Test-Driven;

  Sammanfattning : Dagens utveckling av mjukvara går snabbare och snabbare samtidigt som mjukvaran blir allt mer komplex. Att under dessa omständigheter kunna bibehålla en lika om inte högre kodkvalité är en utmaning. På UIQ bestämde de sig för att undersöka om ett automatiserat unit test kunde hjälpa dem. LÄS MER