Sökning: "UN Convention on the rights of the child UN-CRC"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden UN Convention on the rights of the child UN-CRC.

 1. 1. A qualitative study exploring care leavers' transition experiences from care to independency

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mariama Ndure; Lisa King; [2019]
  Nyckelord :care leavers; transition; public care; independency; UN Convention on the rights of the child UN-CRC ;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore care leavers' experiences to independency after being discharged from public care. The study explored the services provided for young adults who have left public care and how they perceived the support provided for them during their transition and after. LÄS MER

 2. 2. Barnets vilja - beaktas den?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christoffer Larsson; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; vårdnad; barnets vilja; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föräldrabalken 6 kap. 2 a § stadgar att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut angående vårdnad, boende och umgänge. Barnets vilja ska även vägas in i bedömningen av barnets bästa, med beaktande av barnets ålder och mognad. LÄS MER