Sökning: "UNFPA"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet UNFPA.

 1. 1. Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter i Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jane-Ange Musekura; [2019]
  Nyckelord :sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR; kritisk diskursanalys; van Dijk; den europeiska anti-SRHR-diskursen; mänskliga rättigheter; UNFPA; ICPD; anti-choice; pro-life; Law and Political Science; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Att nå konsensus kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på den internationella arenan har aldrig varit enkelt. FN:s befolkningsfond och olika kvinnorättsrörelser är idag de ledande aktörerna i det globala arbetet för SRHR. LÄS MER

 2. 2. Låt flickor få växa upp hela : en genusteoretisk diskursanalys av UNFPA:s förklaring av kvinnlig könsstympning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karolina Lecalonnec; [2018]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; radikalfeminism; patriarkatsteori; sexualitet; kvinnors rättigheter; Förenta Nationerna; kontroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt det internationella samfundet är kvinnlig könsstympning ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för ojämlikhet mellan könen som är djupt rotat i sociala, ekonomiska och politiska strukturer, samt att det representerar samhällets kontroll över kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of strategic stockpoints for UNFPA using a facility location mode

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Hansson; Dayanand Sagar; [2018]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Facility Location; UNFPA; Perishable Commodities; Pre-positioning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Distribution and warehousing networks of Humanitarian Organizations has proven to be an area where cost reductions and shortened lead times can be achieved. Humanitarian organizations have also started pre-positioning goods in anticipation of disasters as a way to improve their disaster preparedness. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ innehållsanalys av hur UNFPA framställer flickors mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Suzana Fazlija; [2017]
  Nyckelord :hälsa; utbildning; flickors rättigheter; barnrättigheter; mänskliga rättigheter; tonårsgraviditet; UNFPA; barnkonvention; NGO; barnäktenskap; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : 7,3 miljoner flickor under 18 år föder varje år. En av tre flickor i länder med låg- eller medelinkomst kommer att gifta sig före 18 års ålder. Detta är en kränkning mot flickor och deras mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. An investigation of how the Emergency Team within UNFPA could achieve a more effective balancing of supply and demand

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emelie Krantz; Emma Sandin Hansson; [2014]
  Nyckelord :Supply and Demand; Responsiveness; Demand Management; Humanitarian Logistics; Demand Planning; Forecasting; Inventory Management; Risk Management; lättillgänglighet; efterfrågestyrning; humanitär logistik; efterfrågeplanering; prognostisering; lagerstyrning; riskhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emergency Teamet skickar ut ERH-Kits då en efterfrågan från kunden uppstår, exempelvis efter en katastrofsituation. Emergency Teamet har blivit kritiserade för att inte ha svarat tillräckligt snabbt på efterfrågan och därför har Executive Director för UNFPA gett nya direktiv för att UNFPA ska svara snabbare och skapa bättre förutsättningar för att leverera snabbt i katastrofsituationer. LÄS MER