Sökning: "UNISIG"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet UNISIG.

  1. 1. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

    M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

    Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
    Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

    Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER