Sökning: "UNMIS"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet UNMIS.

 1. 1. Strävan efter världsmakt via främjandet av internationell fred : En fallstudie av Kinas agerande på den internationella arenan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Pettersson; [2018]
  Nyckelord :China in Africa; Great Powers; States contributions; United Nations peacekeeping; peacekeeping operations; The Democratic Republic of Congo; MONUSCO; Sudan; UNMIS;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine if UN (United Nations) peacekeeping operations an be used as a tool to promote great powers own interests and enable power maximization for states in the international system. In other words, if great powers really cooperate with each other to promote peace or if they only seek to maximize their own power position. LÄS MER

 2. 2. Lokalt ägandeskap för en hållbar fred?: En komparativ fallstudie mellan UNAMSIL och UNMIS

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Månsson; Louise Thomasson; [2018]
  Nyckelord :Local ownership; Sustainable peace; United Nations; UNAMSIL; UNMIS; Sierra Leone; Sudan; Projects; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Not long ago Sierra Leone and Sudan experienced violent civil wars and both situations were perceived by the UN to constitute a threat to international peace and security. Because of this, the UN deployed two different peace operations, UNAMSIL and UNMIS, which have had various success regarding Sierra Leone and Sudan’s current level of peace. LÄS MER

 3. 3. FN - Beskyddaren?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Thunberg; Caroline Sundberg; [2013]
  Nyckelord :Försvarsmyten; The Protection Myth; Prostitution; Sexuellt utnyttjande; Militär maskulinitet; Fredsbevarande FN-soldater; Sydsudan; J. Ann Tickner; Nira Yuval-Davis; Cynthia Enloe.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2006 började den fredsbevarande FN-instansen UNMIS verka i det område som idag är Sydsudan, och under denna tidsperiod har prostitutionen i landet ökat med nästan 100 %. De fredsbevarande FN-soldaterna drar nytta av sin maktposition som beskyddare genom att utnyttja de sydsudanesiska kvinnorna sexuellt, kvinnorna de ursprungligen är utsända för att beskydda från paramilitära grupper. LÄS MER

 4. 4. Det teoretiska skyddsrummet : En studie i civilbefolkningens folkrättsliga skydd i nya tidens konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Erlandsson; [2012]
  Nyckelord :Civilians; International Humanitarian Law; UNMIS; UNAMID; MONUC; Non-trinitarian theory; Civilbefolkning; Folkrätt; UNMIS; UNAMID; MONUC; Non-trinitarian theory;

  Sammanfattning : Efter Andra Världskriget och författandet samt ratificerandet av den traditionella folkrätten har huvuddelen av de väpnade sammandrabbningarna haft karaktären av icke-internationella konflikter med en asymmetrisk uppsättning aktörer. Samtidigt har den värst drabbade aktören kommit att vara civilbefolkningen. LÄS MER

 5. 5. Mandating For Peace - An analysis of two UN peacebuilding mandates through a critical approach

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Malmström; [2012]
  Nyckelord :The liberal peace; peacebuilding; statebuilding; critical liberal peacebuilding; UN mandates; UNMIS; UNAMSIL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the nature of contemporary UN peacebuilding mandates and the critique aimed at incorporating Western liberal ideas in postconflict peacebuilding missions. A critical discussion is provided to highlight the problems inherited in promoting liberal peacebuilding in peace operations, followed by an analysis and comparison of the mandates for UNAMSIL and UNMIS through an analytical framework of peacebuilding operations. LÄS MER