Sökning: "UPPSATS katastrof"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden UPPSATS katastrof.

 1. 1. ”Krisen är inte bara ett hot – den är redan över oss” : en studie om hur IPCC:s klimatrapport framställs i svenska nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Malin Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur en forskningsrapport från FN:s klimatpanel IPCC gestaltas i nyhetsartiklar i svensk media. Syftet med den här undersökningen var att studera hur klimatförändringar, och tillika en vetenskaplig rapport om dessa, gestaltas i nyhetsrapporteringen idag. LÄS MER

 2. 2. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. LÄS MER

 3. 3. Spontant organiserade frivilliga i samverkan : en studie om en spontanfrivillighetsinsats för att underlätta vid brandbekämpning i skogarna kring Kårböle och Färila i Ljusdals kommun sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karl Högström; [2019]
  Nyckelord :Spontanfrivillig; katastrof; skogsbrand; interaktionsritual; attribution;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på att undersöka en situation som inte hör till vardagen, hur spontanfrivilliga arbetat, agerat och knutit band med varandra vid en katastrofsituation. Att berätta deras historia och med sociologiska glasögon se på hur detta utvecklade sig. LÄS MER

 4. 4. Hur organiseras det oförutsägbara? : En kvalitativ studie om att hantera det plötsliga i jourverksamheter

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Martin Övelius; [2018]
  Nyckelord :Unpredictability; organisation; emergency; security; insurance; assistance; guarding; Oförutsägbarhet; organisation; larmcentral; säkerhet; försäkring; assistansbolag; vaktbolag;

  Sammanfattning : Ett samhälle kan sägas bestå av dels ovissa, oförutsägbara och oberäkneliga respektive planerade, beräknade och förutsägbara händelser. I denna studie undersöks hur detta som vi inte vet något om, såsom plötsliga och oförväntade händelser, organiseras socialt. LÄS MER

 5. 5. Den historiske Johannes döparen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Thomas Loréhn; [2017]
  Nyckelord :Historiske Johannes döparen;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör en historisk undersökning av Johannes döparen. Frågeställningen är vad den historiske Johannes hade för mål med sin verksamhet och slutsatsen är att Johannes uppmanade till en symbolisk flykt från en reell nära förestående katastrof som uppfattades vara Guds straff för att landet fördärvats av synd. LÄS MER