Sökning: "URL"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet URL.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Longitudinal study of links, linkshorteners, and Bitly usage on Twitter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathilda Moström; Alexander Edberg; [2020]
  Nyckelord :Linkshortener; Bilty; Twitter; Link usage; URL-shortener; Longitudinal study of links;

  Sammanfattning : Social networks attract millions of users who want to share information and connect with people. One of those platforms are Twitter,which has the power to greatly shape people's opinions and thoughts. It is therefore important to understand how information is shared among users. LÄS MER

 3. 3. Self-healing Middleware Support for Django Web Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yi-Pei Tu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using web frameworks is becoming more common to build modern websites. Therefore, the robustness and resilience of the web frameworks are critical in production. Automatic software repair is about the software resolving the bugs automatically by itself. LÄS MER

 4. 4. Webbläsartillägg för trovärdighetsbedömningar av källor : - baserat på bibliometrisk data tillhandahållet av Wikidata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Andreas Henriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom de senaste åren har en mängd olika försök till verktyg som bedömer trovärdigheten för länkar växt fram. Dessa verktyg har oftast ett gemensamt problem i bedömning vilket är människan. Att ha människans åsikter som en del av trovärdigheten gör att bedömningen blir lättmanipulerad och därför inte trovärdig. LÄS MER

 5. 5. Detektering av phishing : En litteraturstudie om automatisk detektering av phishing med artificiell intelligens (AI)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Haydar Ameri; [2020]
  Nyckelord :Artificial intelligence; phishing; classification; mail; URL; Artificiell intelligens; phishing; klassificering; mail; URL;

  Sammanfattning : Det ökade antalet mejlanvändare idag har lett till en upptrappning och ytterligare problem som är relaterade till phishing. Phishing är ett stort samhällsproblem idag som drabbar både individer och organisationer. Sedan den första attacken kom 1996, verkar phishing vara ett olöst mysterium än idag. LÄS MER