Sökning: "US GAAP"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden US GAAP.

 1. 1. Can Optimism in Press Releases Increase Abnormal Stock Returns? - An Event Study and Text-Analysis of Press Releases Issued by FinTech Companies under IFRS and US GAAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fynn Euchner; Viktor Goldenius; [2019-08-08]
  Nyckelord :Event Study; FinTech; Text-analysis; DICTION; Capitalisation vs Expensing; Press-releases;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Nyckeltalsanalys mellan IFRS och US GAAP : En kvantitativ studie av dubbelnoterade läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Bernhard; Gustavsson Simon; [2019]
  Nyckelord :IFRS; Läkemedelsföretag; Nyckeltal; Redovisning; US GAAP;

  Sammanfattning : Ekonomin blir allt mer global och redovisningsinformation analyseras av olika investerare över hela världen. Informationen som jämförs behöver vara jämförbar med varandra för att ge rättvisande vägledning i ett beslutsfattande. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter bakom IASB och FASB harmoniseringsprojekt gällande regelverket för leasing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nicolina Ytre-Eide; [2019]
  Nyckelord :fasb; iasb; ifrs; us gaap; leasing; redovisning;

  Sammanfattning : Två av världens största normsättare för redovisningsstandarder, IASB och FASB, har samarbetat för att justera sina inbördes regelverk och skapa ett gemensamt internationellt regelverk. Detta gemensamma internationella regelverk skulle harmonisera internationell redovisning och bidra till ökad transparens. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av IFRS 15 och ASC 606 på 2018s Q1-rapporter –En undersökning av europeiska och amerikanska telekommunikationsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Alfredsson; Annie Bylander; [2018-09-04]
  Nyckelord :IFRS 15; ASC 606; intäkter; upplysningar; kassaflöde;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem : Intäkterna är en av de viktigaste posterna i finansiella rapporter.Telekommunikationsbranschens finansiella rapporter har förutspåtts påverkas mycket av denya intäktsstandarderna. LÄS MER

 5. 5. The Effects of International Financial ReportingStandards Adoption on Earnings Management: Evidence from Commercial Banks in Liberia

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Abraham Monah; Osedebamen Okojie; [2018]
  Nyckelord :IFRS; US GAAP; Earnings management; discretionary loan loss provisions; Liberia; commercial banks; accrual.;

  Sammanfattning : Purpose - the purpose of this thesis is to investigate earnings management in an emerging economy without market force. We use discretionary loan loss provisions (DLLP) to proxy earnings management, which constitute a material portion of the total accruals in the banking industry. LÄS MER