Sökning: "US GAAP"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden US GAAP.

 1. 1. God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnusson; Filip Ristic; [2021-08-23]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; skuldsättningsgrad; AWCA; informationsasymmetri; stora företag; privata företag; K3; US GAAP;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemMånga företag är i behov av extern finansiering, för att erhålla denna finansiering behöver dekommunicera sin finansiella ställning till externa intressenter, vilket görs genomredovisningen. Detta har lett till en teoretisk diskussion kring förhållandet mellanskuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Analytikers prognosprecision och redovisningsprinciper

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hannes Hedberg; Samuel Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fair value; Historical cost; Analyst forecast; Investment property;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate analyst forecast accuracy depending on accounting principles, by contrasting analyst estimates on investment property firms in Sweden (following IFRS and thereby applying fair value) and in the US (following US GAAP and thereby applying historical cost). We analyze three key metrics, NAV, EPS and EBITDA. LÄS MER

 3. 3. US GAAP och IFRS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Goldring; Filip Jönsson; Oscar Nilsson; [2021]
  Nyckelord :FASB; IASB; konvergensprojektet; leasing; redovisningsstandarder; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. USA:s reaktion mot harmoniseringen med IFRS : Ett historiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Max Lundin; Joakim Malm; [2021]
  Nyckelord :IFRS; US GAAP; adoption; IASB; FASB; US; Harmonization; IFRS; US GAAP; Implementering; IASB; FASB; USA; Harmonisering;

  Sammanfattning : Trots fördelarna med minskad informationsasymmetri och ökad marknadseffektivitet har inte alla länder implementera den globala redovisningsstandarden IFRS. Syftet med studien var att analysera hur USA ur ett historiskt perspektiv reagerat mot harmoniseringen med den globala redovisningsstandarden IFRS. LÄS MER

 5. 5. Can Optimism in Press Releases Increase Abnormal Stock Returns? - An Event Study and Text-Analysis of Press Releases Issued by FinTech Companies under IFRS and US GAAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fynn Euchner; Viktor Goldenius; [2019-08-08]
  Nyckelord :Event Study; FinTech; Text-analysis; DICTION; Capitalisation vs Expensing; Press-releases;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER