Sökning: "US labour"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden US labour.

 1. 1. BASINKOMST – EN IDÉ FÖR SVERIGE? : En litteraturstudie om basinkomst och dess effekter på arbetsutbudet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oskar Jonsson; Evelina Söderblom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The idea of basic income has been around for a long time but in recent years the debate has grown due to the corona pandemic and the fears regarding technology improvements and automation. Those who are critical to basic income mainly highlights the concern that the incentives to work would be weakened with a monthly payment. LÄS MER

 2. 2. Man vill inte uppfattas som klen - En studie om barnavårdsutredares utsatthet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Gunnarsson; Emelie Malmström; [2021]
  Nyckelord :Emotional work theory; coping theory; child welfare; support of manager; secondary trauma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer upplever och hanterar den psykiska belastningen i sitt arbete med utredningsarbete av barn och ungdomar i socialtjänsten. Syftet var också att undersöka hur de intervjuade resonerar kring begreppet sekundärt trauma och möjligheter att tala om och förstå de psykologiska påfrestningarna de upplever i sin yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. The (Un)limited Individual in Swedish Family Politics : An in-depth analysis of an extreme-case in making us less dependent on our families

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Kristensson; [2020]
  Nyckelord :family politics; gender equality; parental insurance; individualization; familization;

  Sammanfattning : In light of new social risks, such as the decline in fertility rates in large parts of the industrialised world, family policies – for example parental insurance and public childcare – appear to put increasing focus on the individual’s ability to combine labour market employment with family life. This means that individuals become less dependent on their families, conceptualised as an individualisation of policy. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla en chattbot med Rasa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :William Ganrot; Paul Johansson; [2020]
  Nyckelord :chattbot; rasa; virtual assistant; ai assistant;

  Sammanfattning : Världen blir alltmer digitaliserad och i med det, utvecklas nya metoder för att kunna underlätta arbetet för oss människor med automatiserade system som bland annatkontrolleras av AI (artificiell intelligens). Nya utmaningar står inför dörren för att fåsamhällen att anpassa sig till den nya framtiden. LÄS MER

 5. 5. The use of language as an influencing tool in leadership : a way of understanding Brexit

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Diego Emilio Arango Terán; Jorge Ernesto Arango Terán; Pearl Bitanihirwe; [2020]
  Nyckelord :Political leadership; political followership; political environment; language; rhetorical means; influencing approaches; Brexit; the Brexit referendum campaign; the Remain campaign; the Leave campaign;

  Sammanfattning : Abstract New nationalist ideologies have permeated politics for the last decade. New leaders, followers, and conducive environments have emerged to cause the most controversial and unique episodes in recent politics. LÄS MER