Sökning: "USA 1920-talet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden USA 1920-talet.

 1. 1. Amerikanen: En undersökning av hur amerikansk manlighet konstrueras i svenska kvinnors reseberättelser under 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Andreas Alm; [2018]
  Nyckelord :Amerika; USA; 1920-tal; Män; Kvinnor; Svenska Reseskildringar; Reseberättelser; Pengar; Genushistoria; Historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En Method Actors metod - Robert De Niros tillvägagångssätt med rollerna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Jerry Malmström; [2007]
  Nyckelord :Godfather; Taxi Driver; Method Acting; Konstantin; Stanislavskij; Lee; Strasberg; Stella; Adler; Robert; De Niro; Marlon; Brando; Goodfellas; Skådespeleri; Scorsese; Martin; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar inledningsvis vad Method Acting innebär. Den ryske regissören och skådespelaren Konstantin Stanislavskij utarbetade i början på förra seklet ett system vars uppgift var att utforma ett skådespeleri som bröt mot normen av, vad han tyckte var, orealistiskt spel. LÄS MER

 3. 3. Minnet av Amerika : -en studie av emigrationen på 1920-talet utifrån sju livsberättelser

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Eva-Karin Karlsson; [2006]
  Nyckelord :historia; emigration; Amerika; 1920-talet; livsberättelse; minne;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar 1920-talets emigration från Sverige till USA. I uppsatsen undersöks hur sju emigranter i sina livsberättelser berättar om sina erfarenheter av emigrationen.Frågorna som ställs rör hur emigranterna minns och berättar om sina liv i sina livsberättelser. LÄS MER