Sökning: "USA RUSSIA"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden USA RUSSIA.

 1. 1. Misstänksamhet och Trump-feber - En kvalitativ studie om två svenska tidningars rapportering gällande coronapandemin i USA och Ryssland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alva Bergland; Moa Haltorp; [2021-02-05]
  Nyckelord :pandemic; corona; swedish media coverage; Putin; Trump; United States; Russia; Dagens Nyheter; Aftonbladet;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic has affected the whole world in different ways and each country has had a unique approach towards the crisis. Russia and the United States are both powerful nations that regularly appear in the Swedish media coverage. LÄS MER

 2. 2. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 3. 3. Det narrativa kriget om nationens själ : En studie om presidentvalskampanjen i USA år 2020, identitet, och sammankopplingen av interna och externa andre

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sara Norbäck; [2021]
  Nyckelord :USA; Biden; Trump; Kina; Ryssland; Identitet; Narrativ; Exceptionalism; Foucault; Laclau; Mouffe; Solomon; Den Andre; President; Val; Demokraterna; Republikanerna; Noder; Hegemoni;

  Sammanfattning : This study explores how presidential candidates during the 2020 American election were tied to external others, taking the shape of China and Russia. The study argues that an identity perspective becomes fruitful for addressing the research problem, as it becomes a matter of who "we" as a nation are. LÄS MER

 4. 4. Optimering av produktionsflöde för hematologiinstrument på Boule Medical AB : Taktning av en manuell monteringslina

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Houmam Ben Hayun; Kenneth Perera Van Der Wall; [2020]
  Nyckelord :LEAN; Takt Time; Layout; LEAN; Takttid; Layout;

  Sammanfattning : Boule Medical AB producerar hematologiinstrument och tillbehör för blodcellsräkning och är en del av koncernen Boule Diagnostics AB. Företaget verkar på en global marknad med kontor i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Instrumentproduktionen är idag uppdelad i manuella monteringsstationer. LÄS MER

 5. 5. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Essborg; [2020]
  Nyckelord :Diversifiering; home bias; internationella investeringar;

  Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER