Sökning: "USA ekonomiskt system"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden USA ekonomiskt system.

 1. 1. Ekvin infektiös anemi : smittspridning och risken för införsel till Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Fura; [2018]
  Nyckelord :EIA; EIAV; ekvin infektiös anemi; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvin infektiös anemi (EIA) är en högaktuell sjukdom med tanke på den stora hästimporten till Sverige. Det är en kronisk sjukdom med till synes friska bärare som finns bl.a. både i Europa och USA, varifrån hästar importeras årligen till Sverige. LÄS MER

 2. 2. EGS : Framtidens Geotermiska System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Hanna Kervall; [2017]
  Nyckelord :EGS; hydroshearing; hydraulisk hammarborrteknik; granitisk berggrund; Newberry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The increasing demand for eco-friendly energy alternatives and the changing requirements of state of the art EGS-plants (Enhanced Geothermal Systems) have set the mark for many countries to start evaluating their geothermal assets. By using the EGS-technique, artificial reservoir providing district heating and electricity are created around the world by stimulating the bedrock hydrostatically with a process called hydroshearing. LÄS MER

 3. 3. The English Rule v. The American Rule - En komparativ studie i hur rättegångskostnader fördelas i dispositiva tvistemål i Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Norstedt; [2017]
  Nyckelord :processrätt; komparativ rätt; rättegångskostnader; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det svenska rättssystemet fördelas rättegångskostnader i tvistemål i enlighet med The English Rule. Huvudregeln är att den förlorande parten, utöver att denne får stå sina egna rättegångskostnader, åläggs att betala motpartens kostnader. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av reduceringstekniker för VOC på Beckers Group

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Carl Hultin; [2015]
  Nyckelord :VOC; katalytisk förbärnning; diesel skrubber; zeoulitrotor; aktivt kol; utvärdering; järmförelse;

  Sammanfattning : Denna rapport är en studie där tre olika reningstekniker för att reducera utsläppen av VOC, (volatile organic compounds) på färgföretaget Beckers Group, jämförs och utvärderas. De reduceringsmetoder Beckers använder sig av i dagsläget vilka ska jämföras är på anläggningen i Sverige en uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk förbränning. LÄS MER

 5. 5. Sovereignty over the Senkaku/Diaoyu islands

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Berg; [2014]
  Nyckelord :Public International Law; Senkaku; Diaoyu; Sovereignty; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Östkinesiska havet finns en avlägset belägen ögrupp bestående av fem öar och tre karga klippor. Ögruppen utgörs av en nödtorftig vegetation och det förefaller inte finnas något sötvatten. LÄS MER