Sökning: "USA och Vietnamkriget"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden USA och Vietnamkriget.

 1. 1. Bomber över Bagdad : En kvantitativ innehållsanalys av New York Times rapportering av Irakkriget.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sebastian Vestberg; [2017]
  Nyckelord :Vietnam war; Iraq war; Bourdieu; George W Bush; New York Times; Vietnamkriget; Irakkriget; Bourdieu; George W Bush; New York Times;

  Sammanfattning : Under Vietnamkrigets förlopp så ändrades sättet som samhället betraktade journalister samt hur deras egen praxis var. Daniel C Hallin beskriver det som att de gick från att ses som en del av myndigheterna till att vara ”vakthundar”. De gick från att vara soldater vid skrivmaskinen till att övervaka det politiska styret. LÄS MER

 2. 2. Imperialister, angripare eller beskyddare? : En omvärldsanalys av tre tidningars rapportering om Vietnamkriget 1964-1975 och Afghanistankriget 1979-1989.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Bengtsson; Johannes Svensson; [2014]
  Nyckelord :Vietnamkriget; Afghanistankriget; Norrskensflamman; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; USA; Sovjetunionen; Kalla kriget; omvärldsbild; orientalism; eurocentrism; etnocentrism; tidningsanalys.;

  Sammanfattning : From the end of the Second World War until the fall of the Soviet Union in 1991 the world was divided. An iron curtain separated the world into two parts, east and west. These were dominated by the two great powers, the Soviet Union and the USA. LÄS MER

 3. 3. Att skriva är också att tiga. : En kvalitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen om Kambodja/kampuchea i Dagens Nyheter och New York Times under perioderna 17-22 april 1975 samt 7-12 januari 1979

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Kristina Falk; [2012]
  Nyckelord :Biståndspolitik; Dagens Nyheter; Kambodja; Kampuchea; Källor; New York Times; Röda Khmererna;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka källor de två tidningarna Dagens Nyheter och New York Times använt sig av i bevakningen av Kambodja. Två dramatiska händelser är i fokus.Den första händelsen inträffade den 17 april då gerillarörelsen, Röda Khmererna, tågade in i Kambodjas huvudstad Phnom Penh och tog över makten. LÄS MER

 4. 4. USA:s vara eller icke vara : En svensk tidningsstudie om inställning till USA:s medverkan i Vietnamkriget.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Calle Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Vietnamkriget; USA; Media; DN; Svd; Arbetet;

  Sammanfattning : USA:s vara eller icke varaEn svensk tidningsstudie om inställningen till USA:s medverkan i vietnamkriget.Studien ämnar att undersöka hur de tre tidningarna DN, Arbetet och Svd ställde sig till USA:s medverkan i vietnamkriget. LÄS MER

 5. 5. Vietnamkriget – ett rättfärdigt krig? En normativ studie om USA:s krigsföring i Vietnamkriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Christiansen; Susanna Olsson Alvebro; [2010]
  Nyckelord :Operation Rolling Thunder; Operation Crimp; diskriminering av icke-stridande; rättfärdigt krig; Vietnamkriget; proportionalitetsprincipen; Operation Linebacker II; Jus in Bello; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vietnamkriget är ett omdebatterat krig. Det som framförallt har diskuterats är USA:s krigsföring. Uppsatsen behandlar huruvida USA:s krigsföring i Vietnam kan rättfärdigas eller inte utifrån Walzers Just War Theory med fokus på Jus in Bello. Jus in Bello behandlar två olika kriterier. LÄS MER