Sökning: "USA olja sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden USA olja sverige.

 1. 1. Glucosinolates in Lepidium campestre : method development and analysis

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Michaela Isoz; [2018]
  Nyckelord :Lepidium campestre; Glucosinolates; Sinigrin; Sulfatase; Sinalbin;

  Sammanfattning : Field cress (Lepidium campestre) is today not a domesticated crop for public consumption. Lepidium campestre is a relative to rapeseed (Brassica napus) and both are producing oil. LÄS MER

 2. 2. Stadsodling i Stadsplaneringen : och dess bidrag till ökad samhällelig hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anton Lindholm; [2013]
  Nyckelord :climate change; food industry; sustainability; urban farming; klimatförändring; matindustri; hållbarhet; stadsodling;

  Sammanfattning : Vårt jordklots klimat förändras till det sämre och har blivit allt mer oförutsägbart. Med enormt stor sannolikhet beror det på den utbredda förbränningen av fossila bränslen världen över som vi människor startade explosionsartat i och med industrialismen. Detta fastställer IPCC i sin 5:e klimatrapport. LÄS MER

 3. 3. BACK ON TRACK : Destination Bollnäs Järnvägslandskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Emma Stålberg; [2013]
  Nyckelord :industriområde; stadsutveckling; återbruk; restaurang; fytoremediering; förorening; park; stadsdel; SJ-området; järnvägsområde; Bollnäs; saluhall; växthus; mat; lokstall; destination; turism; upplevelse;

  Sammanfattning : Intro Mitt projekt spänner över många skalor, och sträcker sig från stadsplan till byggnadsdetalj. Det hela utspelar sig på ett lokstalls- och vagnverkstadsområde, som kallas SJ-området och ligger precis utanför Bollnäs stadskärna. LÄS MER

 4. 4. Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilo Gutiérrez Alfaro; Rima Gorgis Warda; [2012-03-29]
  Nyckelord :Ekonomisk situation; bankernas nyckeltal; kreditförluster; räntemarknaden; likviditetsrisk;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: I Sverige, liksom i många andra länder ingrep regeringar och myndigheter för att sätta in åtgärder och garantier för att lindra effekten av finanskrisen. Innan dess hann det dock få förödande och långtgående konsekvenser för många då det i krisens spår blev fallande börser och ökade priser på olja, gas och bostäder och i synnerhet många i USA fick gå från hus och hem. LÄS MER

 5. 5. Oil Dependencies and Peak Oil's Effects on Oil Consumption : A case study of six countries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Josef Tekin; Jens Hagman; [2007]
  Nyckelord :Peak Oil; Elasticity; Oil Dependency; Nerlove’s Partial Adjustment Model; Asymmetric Effects; Peak Oil; Elasticitet; Oljeberoende; Nerlove’s Partial Adjustment Model; Asymmetriska Effekter;

  Sammanfattning : During the year of 2007, the world has experienced historically high oil prices both in nominal and in real terms, which has reopened discussions about energy sustainability. We therefore found it interesting to research oil dependencies and elasticities for Brazil, China, Norway, South Korea, Sweden and USA; and their possible oil consumption response to a Peak Oil phenomenon. LÄS MER