Sökning: "USA usa"

Visar resultat 1 - 5 av 3418 uppsatser innehållade orden USA usa.

 1. 1. Prisutveckling vid börsintroduktioner En kvantitativ analys av samband mellan företagsspecifika och externa faktorer i relation till börsnoteringars utfall.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Angel; Henrik Stenfelt; [2024-03-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En börsnotering, även benämnd som börsintroduktion eller IPO (Initial Public Offering), markerar en avgörande fas i ett företags utveckling. Vid detta tillfälle erbjuds företagets aktier till allmänheten, en process som är både komplex och betydelsefull. LÄS MER

 2. 2. Vår kris eller den andres krig? - en analys av diskursen kring motståndsgrupper i Afghanistan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Elmqvist; [2024-03-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis, ändamålet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning; Framställs Afghanistans motståndsrörelser olika i Svenska Dagbladet mellan perioden 1979 - 1989 och 2001 - 2011? Slutsatsen är att motståndsrörelsen framställs olika. De diskursiva mönster som analyserats i uppsatsen är återkommande i båda perioder, men de individer mönstren berör ändras beroende på vilken grupp som författaren väljer att alienera sig ifrån. LÄS MER

 3. 3. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. DEN INRAMADE SANNINGEN : Om användningen av falsk balans i rapporteringen om klimatfrågan i svensk nyhetsmedia 1988 - 2002

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Grönvall Anders; Karatas Liam; [2024]
  Nyckelord :Falsk balans; klimatförändring; mediebevakning; svenska tidningar;

  Sammanfattning : This study critically examines the phenomenon of false balance in Swedish media coverage of climate change from 1988 to 2002. The research design replicates the methodological framework of Boykoff and Boykoff (2004), applying quantitative content analysis to a selection of Swedish newspapers and comparing with their findings on American newspapers. LÄS MER

 5. 5. The Autistic Human-container and its Contents : A Multi-lingual Critical Discourse Analysis of Autism Info Materials

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linn Lockert; [2024]
  Nyckelord :Autism; Autism Representation; Conceptual Metaphor Theory; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : This thesis examines written autism info materials from web searches and autism expertrecommendations across Germany, Sweden, and the US. Making use of Conceptual MetaphorTheory and Critical Discourse Analysis, the different materials were analyzed with the help of codeschemes by marking down conceptual metaphors and other ideological words. LÄS MER