Sökning: "USA välfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden USA välfärd.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av etniska minoriteter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindström; Helen Tesfalem Gebreziabeher; [2021]
  Nyckelord :Ethnic minorities; ethnocentrism; literature review; transcultural care; Etnisk minoritet; etnocentrism; litteraturöversikt; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade migrationen ökar även kraven på hälso- och sjukvården. När individer med annan kulturell bakgrund uppsöker hälso- och sjukvård behöver den anpassas efter individen bakom kulturen vilket inte alltid sker på ett optimalt sätt när det saknas rätt kompetens hos sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart arbetsliv : En hotellreceptionists perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :hotellreceptionist; värdigt arbetsliv; livskvalitet i arbetslivet; socialt hållbart arbetsliv; balans arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur svenska hotellreceptionister upplever de strukturella villkoren som hotell – och restaurangnäringen arbetar under, om de villkoren påverkar hur de kan balansera sitt arbetsliv med ett meningsfullt privatliv. Studien görs av två olika anledningar, dels för att täcka en kunskapslucka gällande ett svenskt perspektiv på hur hotellreceptionister upplever sitt arbetsliv, då det har varit avsaknad sen tidigare. LÄS MER

 3. 3. Överordning & frihet är lika med maskulinitet : En foucauldiansk diskursanalys om maskulinitetens artikulation i självhjälpsböcker av och för män.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Stina Hellemar; [2020]
  Nyckelord :maskulinitet; foucauldiansk diskursanalys; självhjälpsböcker; manlighet;

  Sammanfattning : Självhjälpsböcker kan fungera som en spegling av samhällsnormer i den sociala verkligheten som diskurserna utgör, för att forma en förståelse och undersöka konstruktionen och konstitutionen av maskulinitet har jag i denna studie valt att analysera maskulinitetens artikulation i 5 olika självhjälpsböcker skrivna av och för män. Böckerna har ursprungsländerna Sverige, England, Nederländerna och USA men befinner sig på mest sålda i Sverige under kategorin självhjälpsböcker för män på adlibris hemsida. LÄS MER

 4. 4. Mannens erfarenheter av papparollen som stöd för sjuksköterskan inom barnhälsovårdens föräldrastöd : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Anderberg; Mimmi Moser; [2019]
  Nyckelord :Experience; father; father role; gender role; gender theory; Barnhälsovård; erfarenhet; genusteori; upplevelse; papparoll;

  Sammanfattning : Pappan är central för barnets utveckling, men kunskap och förståelse kring pappans erfarenheter av sin roll saknas. Syftet med litteraturstudien var att utforska och beskriva mannens erfarenheter av sin roll som pappa till barn under sex år. LÄS MER

 5. 5. En systematisk litteraturstudie av vilket stöd och vilken hjälp föräldrar till barn med kolik önskar sig från BHV-sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ilona Baskal; [2019]
  Nyckelord :infantile colic; infant colic; colic; parent; parents perspective; parents counselling; parents expectations; parent support;

  Sammanfattning : Spädbarnskolik är ett vanligt hälsoproblem. När ett barn lider av kolik är detta oftast påfrestande för barnets föräldrar. Dessa föräldrar upplever ofta oro, trötthet och en känsla av hjälplöshet, vilket kan påverka relationen mellan barnet och föräldrarna negativt och öka barnets skrikande. LÄS MER