Sökning: "USA"

Visar resultat 1 - 5 av 3092 uppsatser innehållade ordet USA.

 1. 1. Handelskriget mellan EU och USA - hur påverkas Sveriges handelsflöde?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ida Dejenfelt; Oscar Rietz Baena; [2022-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the trade war between EU and the US has affected Sweden. We exploit monthly trade data and a method inspired by Regression Discontinuity Design (RDD) to estimate how Sweden’s trade flows have changed due to the trade war. LÄS MER

 2. 2. Bob Dylan en español: Estrategias en traducciones con fines diferentes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Adrian Swahn; [2022-01-25]
  Nyckelord :spanska; Bob Dylan; letras de música; traducción; estrategias de traducción; español;

  Sammanfattning : El foco de este trabajo es la traducción de tres canciones de Bob Dylan al español; más específicamente, el análisis y la comparación entre dos tipos de traducción: una cuya meta es ser cantada y una que no. Los aspectos analizados son las figuras retóricas, técnicas de traducción, estrategias musicales y las estrategias generales que caracterizan los dos tipos de traducción. LÄS MER

 3. 3. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 4. 4. Vapen, olja eller makt? En prövning av realistiska och marxistiska teorier på Irakkriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Lundholm; Jesper Guldstrand; [2022]
  Nyckelord :Irakkriget; Offensiv realism; Defensiv realism; Marxism; Marxism-leninism; Ultra-imperialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Irakkriget 2003 motiverades med påståenden om att Saddamregimen hade massförstörelsevapen, och att dessa kunde komma att användas mot USA. Vår empiri visar att det fanns skäl att tvivla på detta redan innan kriget började och att det finns skäl att undersöka frågan närmare. LÄS MER

 5. 5. Transitioning towards a circular economy at an electronics manufacturer: Barriers and solutions for implementing a take back system in the US

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Ellen Pellosniemi; Ebba Lundgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; e-waste take back; stakeholder barriers; B2B incentivization; solution prioritization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : So far, over 50 million tonnes of e-waste have been generated globally (World Economic Forum, 2019), raising the question of the role of circular economy in combating climate change (Ellen MacArthur Foundation, 2021). This thesis explores the opportunities for Axis Communications to introduce a take back system for recycling decommissioned products in the US. LÄS MER