Sökning: "USB-converter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet USB-converter.

  1. 1. Modernisering av testutrustning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Thomas Gustafsson; [2012]
    Nyckelord :converter; USB-converter; USB-module; test equipment; electronics; Concept screening; Concept scoring; solution concepts; concept study; USB; Konverterare; USB-konverterare; USB-modul; rs-485; RS485; rs-232; RS232; testutrustning; elektronik; kretsschema; lösningskoncept; konceptutredning; FTDI Chip;

    Sammanfattning : Rapporten beskriver arbetet med att modernisera en testutrustning för ett robotsystem. Den nya testutrustningen skulle moderniseras till att använda USB-gränssnitt istället för RS232-gränssnitt för kommunikation mellan dator och den övriga hårdvaran. Arbetet börjar med kravspecifikation och slutar med en fungerande produkt. LÄS MER