Sökning: "USIL"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet USIL.

 1. 1. Nu gör vi något nytt sa dom och införde en policy - En fallstudie av lean healthcare-implementeringen på Usil

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Andersson; Anton Pilotti; [2014]
  Nyckelord :Policyimplementering; Governance; Policyflöden; Offentlig organisationsteori; Informella nätverk.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka strukturer och normer som påverkar beslutsprocessen som existerar mellan politiker och tjänstemän vid policyinföranden. Sverige har under en lång tid haft relativt självständiga förvaltningar. Det är en situation där politiker varken kan släppa ifrån sig allt för mycket kontroll eller detaljstyra verksamheten. LÄS MER

 2. 2. SUS- En teoretisk analys av sammanslagningen mellan USiL-UMAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maria Silfverschiöld; Ellen Edén Berggren; [2010]
  Nyckelord :sammanslagningar av sjukhus; additivitet; skalfördelar; skalavkastning; samproduktionsvinster; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning De senaste årtiondena har sjukvården i stora delar av Västeuropa präglats av strukturella förändringar. Kostnaderna för sjukvård ökar dramatiskt medan intäkterna är svåra att påverka. LÄS MER

 3. 3. Lean Healthcare - En fallstudie av framgångs- och riskfaktorer vid implementeringen av lean vid Universitetssjukhuset i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Mannesson; Bernhard Bergström; Olof Roos; [2010]
  Nyckelord :Lean Healthcare; Organisationsförändring; Implementering; Universitetssjukhuset i Lund; Förändringsmotstånd; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den svenska sjukvården står inför en utmanande framtid. De dystra prognoserna om en åldrande befolkning och en mindre skattebas får orosmolnen att samla sig. Kostnaden för vården var 229,5 miljarder kronor under 2007 vilket motsvarar ca 9.2 % av BNP. LÄS MER

 4. 4. Motivation till förändring : hur sjukhuspersonal kan motiveras till att arbeta med Lean Healthcare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Per Lagerlöf; Linus Medailleu; [2009]
  Nyckelord :Lean; Lean Healthcare; Organisationsledning; Organisationsförändring; USiL; Motivation;

  Sammanfattning : The Swedish healthcare system is characterized by lack of resources and extensive hospital queues. In order to counter these difficulties the Lund University Hospital have introduced Lean Healthcare to the hospital organization. LÄS MER

 5. 5. Lean Healthcare på USiL - En förändring mot lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; André Sikland; Jonas Pålsson; [2009]
  Nyckelord :Lean Healthcare; sjukvård; Universitetssjukhuset i Lund; USiL; organisatoriskt lärande; organisationsförändrings; Region Skåne; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I sin strävan att bli en lärande organisation har USiL stött på problem och motstånd. Tidigare misslyckade förändringsprojekt har bidragit till ett förändringsmotstånd bland de anställda. Motståndet stärks ytterligare av den kultur och struktur som finns på sjukhuset. Lean Healthcare innebär nya roller för de anställda. LÄS MER