Sökning: "UTAUT"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet UTAUT.

 1. 1. Innovations in Surgical Training: A Study on the Acceptance of Head-Mounted Smart Cameras : Perspectives from Surgical Workshops in Low- and Middle-Income Countries

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Hedvig Vejbrink Kildal; Fisshatzion Anna; [2024]
  Nyckelord :telemedicine; wearable technology; video technology; surgical training; UTAUT; technology acceptance; head-mounted smart camera;

  Sammanfattning : Addressing the shortage of healthcare professionals is critical for improving access to safe surgery in low- and middle-income countries. Patient safety precautions in surgical training include restricting the number of trainees present in the operating room, imposing limitations on how many surgeons can be trained simultaneously. LÄS MER

 2. 2. Äldres användning och upplevelse av 1177.se : En kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Jakobsson; Johan Sörlin; [2024]
  Nyckelord :1177; UTAUT; digital healthcare services; seniors; patient portal; 1177; UTAUT; digitala vårdtjänster; äldre; patientportal;

  Sammanfattning : Regeringen är skyldig att framställa och tillhandahålla allmänna tjänster till alla medborgare oberoende av åldersgrupp, etnicitet och kön. Regeringen har som ambition att digitalisera offentliga sektorer för att skapa en mer lättillgänglig och effektiv service, med målet att skapa en enklare vardag för medborgare. LÄS MER

 3. 3. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM GENERATIV AI I LÄRANDEMILJÖ “Det kommer att spåra totalt eller så kommer vi lära oss hantera det.”

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Simon Hedlund; Sofie Lundqvist; [2023-11-16]
  Nyckelord :Generativ artificiell intelligens; Universitetsstudenter; Uppfattning; Användbarhet; Lärande; ChatGPT; UTAUT; Acceptans;

  Sammanfattning : I takt med den pågående digitaliseringen och utvecklingen av nya teknologier har generativ AI, såsom Open AI:s ChatGPT, väckt intresse och debatt. Debatten har fokuserat på lärarnas perspektiv, men det är viktigt att även undersöka studenternas uppfattning och attityd gentemot denna teknologi eftersom de är de primära användarna. LÄS MER

 4. 4. Examing the role of platformbased learning in tertiary education system in Ghana. Lessions from COVID-19

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Robert Mensah Ofori; [2023-06-19]
  Nyckelord :Platform-based learning; COVID-19; UTAUT theory; tertiary institution; Ghana education system;

  Sammanfattning : Aim: This study examines the role of platform-based teaching and learning in the Ghana tertiary educational system. This study focuses on the lessons from COVID-19 pandemic and explores measures to make platform-based learning sustainable. LÄS MER

 5. 5. Understanding the Adoption, Perception, and Learning Impact of ChatGPT in Higher Education : A qualitative exploratory case study analyzing students’ perspectives and experiences with the AI-based large language model

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Johannes Woithe; Ondrej Filipec; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; adoption; perception; learning experience; UTAUT 2; higher education; students; artificial intelligence;

  Sammanfattning : Background: The incorporation of artificial intelligence (AI), particularly OpenAI's ChatGPT, in higher education, has sparked substantial discourse since its introduction. AI's transformative role in higher education is largely recognized. Despite its potential to revolutionize the pedagogical field, its application raises several concerns. LÄS MER