Sökning: "UV-C"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet UV-C.

 1. 1. Fotokatalytisk oxidation för en reducering av lättflyktiga kolväten

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Henry Persson; [2015]
  Nyckelord :Photocatalytic; Oxidation; TiO2; odour; acetaldehyde;

  Sammanfattning : In this study photocatalytic oxidation was investigated as a potential treatment method of VOC emissions from industrial plants. This was done by designing an experimental setup and a photocatalytic reactor for screening of photocatalysts (TiO2). LÄS MER

 2. 2. Comparison of UV-C and Vacuum- UV induced AOT on the acute mortality of microalgae.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Eric McGivney; [2013]
  Nyckelord :Advanced oxidation technology; vacuum UV; UV-C; titanium dioxide; algae; Pseudokirchneriella subcapitata; Tetraselmis suecica; ballast water treatment;

  Sammanfattning : Advanced oxidation technology (AOT) has been used to destroy microorganisms in ballast water by breaking down the cell membranes. The primary objective of this study was to determine the effects of a ballast water treatment system that uses a combination of UV-C (λ=254 nm), Vacuum-UV (VUV; λ=185 nm) and photocatalytic titanium dioxide (TiO2) on a freshwater algae, Pseudokirchneriella subcapitata, and a marine algae, Tetraselmis suecica. LÄS MER

 3. 3. Atmospheric Fate of Methyl Bromide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Magnus Joelsson; [2012]
  Nyckelord :Methyl bromide; ozone; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Den fotokemiska reaktorn vid Copenhagen Centre for Atmospheric Research, Köpenhamns universitet, har i denna studie används för att bestämma nya värden på hastighetskonstanterna k(i) för reaktionen: CH3Br + OH -> produkter (i) och k(ii) för reaktionen: CH3Br + O(1D) -> produkter. (ii) Radikalerna (O(1D) och OH) framställdes i studien genom att fotolysera ozonmolekyler med UV-C-ljus. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av hygienfunktioner i diskmaskiner : Desinfektion med hjälp av UV-ljus och ozon

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Linus Åberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis within the field of Integrated Product development at the Royal Insitute ofTechnology, performed at Primary Development Dishcare at AB Electrolux, is supposed to finda solution to enhance the hygiene inside an Electrolux dishwasher. The outcomes of this thesisare functional prototypes to evaluate the efficiency of disinfection by the use of Ultra VioletLight and Ozone. LÄS MER