Sökning: "UV-strålning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet UV-strålning.

 1. 1. Synthesis and Characterization of some Photo-CORM and Photosensitizers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Joachim Björklund; [2019]
  Nyckelord :Inorganic Chemistry; Bioinorganic Chemistry; CORM; Photo-CORM; Photosensitizers; Synthesis; Characterization; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : It is well known that Carbon monoxide is a toxic and hazardous gas, but during recent years it has been proven that using a controlled concentration, carbon monoxide can in fact be used as a therapeutic agent, and can contribute to decrease malaria, treat cardiovascular and lung diseases and potentially even treat cancer, among other things. The main problem in using carbon monoxide directly is the fact that it is not trivial to control the volume of gas inhaled, compromising its use as a therapeutic agent. LÄS MER

 2. 2. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Mässing; Filippa Logrim Wikander; [2019]
  Nyckelord :furu; träplastkomposit; högtryckskompaktlaminat; återvunnen plast; CO2; ; beständighet; ersättningsmaterial;

  Sammanfattning : Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. LÄS MER

 3. 3. Mapping of Bacteria with Flow Cytometry – before, during and after treatment of drinking water

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In order to produce drinking water of high quality, surface water works apply extensive treatment processes. In this study, flow cytometry and heterotrophic plate counting was utilized to study water quality before, during and after treatment in Görvälnverket in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Analysis and comparison of weather models for solar irradiance forecasts in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Linus Falk; [2018]
  Nyckelord :meteorology; weather models; ensemble forecasts; solar irradiance; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Solar radiation is affected in a variety of different ways through the atmosphere and on its way down to the Earth’s surface. Clouds are the main factor in this attenuation of solar radiation, but aerosols, ozone and other different gases have a significant impact too. Understanding these processes is fundamental to solar forecasting. LÄS MER

 5. 5. Materialval och design av klimatsmart rullgardin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yasmine Nehmé; Cecilia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :UV absorption; UV reflection; polyester; nonwoven; hollow fiber; color; solar cells; flame retardants; seams; hems; design; UV-absorption; UV-reflektion; polyester; nonwoven; ihåliga fibrer; färg; solceller; flamskyddsmedel; sömmar; fållar; design;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att hitta lämpliga textila material för en klimatsmart rullgardin med flera olika skikt skapad av företaget Climate Curtains, samt att ta fram en väl genomtänkt design som är anpassad för miljön den är tänkt att hänga i, nämligen skolor och kontor. Den klimatsmarta rullgardinen ska ha ett absorberande mattsvart material närmast glasfönstret för att fånga upp UV-strålning och därmed bli varmt. LÄS MER