Sökning: "UVAS"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet UVAS.

 1. 1. Myndighet, skola och hemmasittande : hur samspelet mellan skola och familj påverkat hemmasittandet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jesper Parment; Simon Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Hemmasittare. NEET. Skola. Hikikomori. UVAS. Insatser;

  Sammanfattning : Studiens första del undersöker det långvariga hemmasittandes orsaker. Den andra delen handlar om vilka insatser de beviljats för hemmasittandet och vilka insatser de önskat ta del av. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxna som varken arbetar eller studerar : Inifrånperspektiv om vägar till sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Fernström; Julia Carlsson; [2020]
  Nyckelord :NEET; System theory; Categorizing; Hikikomori; VI-project; UVAS; Systemteori; Kategorisering; Hikikomori; VI-projektet;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to explore and provide the social work field with testimonies about experienced factors of success using interviews with people who previously were not in education, employment or training (NEET). NEETs were classified into five categories to identify themes in their experienced factors of success. LÄS MER

 3. 3. Unga som varken arbetar eller studerar – ett komplext problem som kräver olika lösningar : En kvalitativ studie om orsaker till att unga varken arbetar eller studerar samt hinder till att få hjälp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Hallgren; Johanna Henriksson; [2020]
  Nyckelord :NEET; mental health; barriers to care; UVAS; psykisk ohälsa; hinder till hjälp;

  Sammanfattning : Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en grupp som fått alltmer uppmärksamhet i Sverige och Europa. Att unga vuxna är utan sysselsättning kan få konsekvenser både för samhället med höga kostnader men även för den unga själv i form av psykiskt och socialt lidande. LÄS MER

 4. 4. "Vi, eller jag tänker i alla fall väldigt lite kön och mer målgrupp" : En kvalitativstudie av hur professionella ser och tolkar förutsättningar för unga som varkenarbetar eller studerar med ett särskilt fokus på kön.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Solomon; David Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en väldigt heterogen grupp som innefattar olika subgrupper. Studien utgår från professionellas perspektiv och besvarar frågor som berör verksamheterna de verkar i samt deras arbetssätt och föreställningar om målgruppen med fokus på kön. LÄS MER

 5. 5. Spatial Variability of Greenhouse Gas Emissions from Tropical Reservoirs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Limnologi

  Författare :David Rudberg; [2015]
  Nyckelord :diffusion; ebullition; tropical reservoirs; hydropower; greenhouse gas emission; diffusion; ebullition; tropiska vattenmagasin; vattenkraft; växthusgaser;

  Sammanfattning : Hydroelectricity has for a long time been considered climate neutral due to it being a renewable source of energy. During the last years however, studies have shown that emission magnitudes from hydroelectric reservoirs may be equal to those of fossil fuel power plants. LÄS MER