Sökning: "UX-Design"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet UX-Design.

 1. 1. Battery Coolant Manifold Optimization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelyn Johansson Korsner; Sofia Petersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att nå de klimatmål som EU och 195 andra länder satt upp i Parisavtalet, är det nödvändigt att minska koldioxidutsläppen. Större fokus på elfordon med nollutsläpp och transporter behövs för att minska behovet av fossila bränslen som bensin och diesel. LÄS MER

 2. 2. UX Re-Design of an Image Management System in Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Josefin Andersson; [2022]
  Nyckelord :User experience; eHealth; Medical Imaging Technologies; Interaction Design; PCI labs; DICOM; PACS; SCAAR; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As incidences of chronic diseases increase, the tools to diagnose, treat and monitor such conditions become more important. Medical imaging technologies, being one of these tools, still face challenges in safe and effective use. At the same time, poor design of medical devices causes errors that could be avoided using proper design methods. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av användbarhet på Husqvarnas fästanordning

  M1-uppsats,

  Författare :Alexandra Vera Contreras; Jesper Wennerdahl; [2022]
  Nyckelord :Användbarhet; Användarvänlighet; UX-design; Användarupplevelse; Användarstudie; Användarinvolvering; Double Diamond; Triangulering;

  Sammanfattning : One of Husqvarna AB's largest customer segments is Green Space Professionals (GSP). Being aGSP means taking care of a large variety of green areas such as golf courses, parks, and footballpitches. LÄS MER

 4. 4. Investigating Attitudes of A Persuasive Eco-feedback Design for Digital Tasks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Stella Biliou; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Eco-Feedback; Persuasive Systems Design; Human-Computer-Interaction; Monitor systems; Environmental friendly; Persuasive Potential Questionnaire; UTAUT; UX Design;

  Sammanfattning : Sustainable development as a research topic is becoming more prevalent across different fields. From a computer science perspective sustainability can incorporate anything from how to develop low-resource-use algorithms to human-computer-interaction oriented applications for behavior change. LÄS MER

 5. 5. Hitta rätt och hitta lätt på kommunens webbsajt : En studie av navigationsstrukturer på svenska kommunsajter

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Olivia Drugge Wikman; Annalena Brantmo; [2022]
  Nyckelord :Navigation; information architecture IA ; UX-design; municipal websites; Navigation; informationsarkitektur; UX-design; kommunala webbplatser;

  Sammanfattning : The Internet is the main source of information for many of us, regardless of whether it is a telephone number, train timetables or information from the municipality we are looking for. The purpose of this essay has been to study navigation on municipalities’websites and how its design and structure affect users' opportunities to find important information. LÄS MER