Sökning: "UX-design"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet UX-design.

 1. 1. En studie om sökmotoroptimering och användarvänlighet : Google vs användare

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Josefine Persson; Lotta Ollander; [2021]
  Nyckelord :UX design; user experience; SEO; search engine optimization; UX-design; användarupplevelse; SEO; sökmotoroptimering;

  Sammanfattning : The purpose of this survey has been to investigate whether there are contradictions between user experience (UX) and search engine optimization (SEO), also called Google versus users. Professionals, in UX and SEO, have been asked to respond to a questionnaire regarding text and images within these two aspects. LÄS MER

 2. 2. How to annotate in video for training machine learning with a good workflow

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Persson Jakob; [2021]
  Nyckelord :Video annotation tool; Machine learning; Logger; User experience; Supervised learning;

  Sammanfattning : Artificial intelligence and machine learning is used in a lot of different areas, one of those areas is image recognition. In the production of a TV-show or film, image recognition can be used to help the editors to find specific objects, scenes, or people in the video content, which speeds up the production. LÄS MER

 3. 3. Integration av Utvecklingsmiljöer för en Främjad Användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lukas Skog Andersen; [2021]
  Nyckelord :UX; UX-design; system science; design science; design theory; memory; prototyping; UX; UX-design; design vetenskap; design teori; minne; prototyping;

  Sammanfattning : Dagens allt mer komplexa utvecklingsmiljöer gör att det blir viktigare att användaren hartillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Ett stort problem med dagens utvecklingsmiljöersom används vid utveckling av ärendehanteringssystem är att de ej är integrerade vilket medföratt användaren måste flytta information mellan system manuellt. LÄS MER

 4. 4. Researching the conflicts between user experience, front-end and back-end in software development process

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tea Pavicevic; Dejana Tomasevic; [2021]
  Nyckelord :User Experience; Front-end development; Back-end development; Software development process; Conflicts;

  Sammanfattning : User experience design is the process of improving the accessibility and use of a product during user’s interaction with it. This study investigates the issues that occur in the coordination of UX design and software development. LÄS MER

 5. 5. Designriktlinjer för digitala brädspel : En anpassning av designriktlinjer för heuristisk utvärdering av digitala strategibrädspels gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Digitala brädspel; designriktlinjer; heuristiker; heuristisk utvärdering; user experience design; UX; användarupplevelse; gränssnitt; brädspel; datorspel;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att besvara frågeställningen: Hur kan existerande designriktlinjer inom gränssnittsdesign anpassas för heuristisk utvärdering av gränssnittskomponenter i digitala strategibrädspel? Rapporten inleds med en bakgrund över brädspels historia, inklusive dess digitalisering och tidigare forskning inom både fysiska och digitala brädspel. Vidare redogörs en beskrivning av heuristisk utvärdering och olika designriktlinjer inom fysiska brädspel, datorspel och generell gränssnittsdesign. LÄS MER