Sökning: "UX"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet UX.

 1. 1. How to evaluate, select and use methods for improving the user experience of a web platform

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonny Strömberg; [2021]
  Nyckelord :UX; UX research;

  Sammanfattning : Improving the user experience of an extensive existing web system can be a challenging task. There are a number of questions that have to be addressed. LÄS MER

 2. 2. Hur UX kan förbättra kundupplevelsen och presentationen vid försäljning av komplexa affärssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vera Fristedt Andersson; Gustaf Wallström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett examensarbete kopplat till kundupplevelsen vid upphandling av affärssystem inom kategorin best-of-breed. Best-of-breed innebär system som består av flera olika sammansatta system, som vardera är bäst inom olika affärsområden. LÄS MER

 3. 3. Cool grotta! : En fallstudie om användarupplevelse i webbaserade virtuella turer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Fannie Falk Faye; Galina Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Virtual museums; presence; immersion; UX; flow; Virtuella museer; närvaro; inlevelse; användarupplevelse; flow;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har fler och fler verksamheter inom kulturkontexten utforskat nya sätt att presentera sitt innehåll för publiken. Ett sådant är webbaserade virtuella turer där möjlighet skapas för en intresserad allmänhet att besöka unika platser, ta del av kunskaper på ett interaktivt sätt och pröva nya sätt att besöka ett museum eller en historisk plats. LÄS MER

 4. 4. Using Hand Gestures To Control Electric Vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Julian Cieplik; Kasper Borglowe Brinkestam; [2021]
  Nyckelord :User Interface UI ; User Experience UX ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry is now electrifying at a faster rate than ever before. Everything from electric bikes to Segways and electric longboards requires new kinds of interactions to control the engine. For example, Segway has used the user's tilt to decide whether they want to go forward or backward. LÄS MER

 5. 5. Webbplats för Vemdalen Catering : Funktionalitet mot användarvänlighet i Wordpress

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emmy Adolfsén; [2021]
  Nyckelord :Wordpress; CMS; användarvänlighet; UX; Sökmotoroptimering; SEO;

  Sammanfattning : The objective of this project is a, for client, optimized website built in Wordpress using Beaver Builder and Beaver Themer plugin, together with a basic set of chosen plugins for a modern, secure and cost effective Wordpress site. The projects also includes an evaluation of and analysis about how functionality and design could be prioritized for optimal delivery and client satisfaction. LÄS MER