Sökning: "Ukraina mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ukraina mänskliga rättigheter.

 1. 1. EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nicole Delay; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; identitet; sanktioner; restriktiva åtgärder; konstruktivism; Ryssland; normer; normativ; European Union; identity; sanctions; restrictive measures; Constructivism; Russia; norms; normative; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. LÄS MER

 2. 2. Med ansvarstagandet som mål : en kvalitativ innehållsanalys utav UEFA Euro 2012: Social Re-sponsibility Report i kontexten utav traffickingsituationen i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Oskar Johansson; [2015]
  Nyckelord :The 2012 UEFA European Championship; Idrottsorganisation. UEFA; Corporate Social Responsibility; Ukraina; Trafficking; Ansvar; Intressentmodellen; UEFA; Europamästerskapet i fotboll 2012; human rights; mänskliga rättigheter; Sports Organisation; Ukraine; Responsibility; Stakeholder Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det här arbetet så studerar och analyserar jag en stor internationell idrottsorganisations ansvar i relation till samhällsproblem. Genom att genomföra en kvalitativ innehållsana-lys på UEFA och deras egen rapport om sitt sociala ansvar i samband med EM 2012 i Polen och Ukraina så studerar jag deras egen syn på sitt samhälleliga ansvar. LÄS MER

 3. 3. Passportisation : en taktik för att legitimera annektering av territorium? En analys av Rysslands argumentation i säkerhetsrådet avseende interventionerna i Georgien och Ukraina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emily Jarl; [2014]
  Nyckelord :realism; Russia; intervention; Passportization; territorial integrity; sovereignty; politics of resentment; mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interventions on dubious grounds is nothing new, violation of the principle of sovereignty and the violation of the territorial integrity of an independent state is an area that is a constant current field of study. Developments in Europe in aspect of Russia's military interventions in Georgia in 2008 and Ukraine in 2014 shows a new method for states to legitimize military action in another sovereign state. LÄS MER

 4. 4. Hotet mot Sverige : En studie kring Georgienkrigets påverkan på svensk säkerhetspolitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Christian Jansson; [2014]
  Nyckelord :Köpenhamnsskolan; säkerhetspolitik; hot; hotbild; säkerhetisering; aktör; speech-act; referensobjekt; kriget i Georgien; försvarsberedning; försvarsproposition.;

  Sammanfattning : Det kalla krigets slut har medfört förändringar i svensk säkerhetspolitik. Sedan mitten på 1990-talet har en vidgning av begreppet säkerhet skett i politiken och dagens kris i Ukraina gör ämnet högaktuellt. LÄS MER

 5. 5. "Sverige behöver inte oroa sig - än." : En studie om hur Ryssland gestaltas i svenska medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Antonia Trollmåne; Charlotta Bosson; [2014]
  Nyckelord :swedish media; media and foreign reporting; Russia; news management; agenda-setting; country image; svenska medier; medier och utlandsrapportering; Ryssland; news management; agenda-setting; gestaltning av länder;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen ”Sverige behöver inte oroa sig – än.” syftar till att skapa en överblick av hur svenska medier gestaltar andra länder, och vad denna gestaltning beror på. Rapporteringen kring Ryssland i svenska medier har under början av året varit omfattande. LÄS MER