Sökning: "Ukraina"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet Ukraina.

 1. 1. HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR - En jämförande kvantitativ innehållsanalys av gestaltningen av flyktingar från mellanöstern respektive Ukraina i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Karlsson; HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR; [2023-03-10]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; Journalistik; Nyhetsmedier; Flyktingar; Orientalism; Ukraina; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this thesis is to examine if there is a difference in the way Swedish news media reports about refugees depending on their nationality. The purpose of this is to examine if popular orientalist stereotypes and ideas can be found in news articles that are presented as objective. LÄS MER

 2. 2. KAN INTE EUROPÉER TILLIKA VARA FLYKTINGAR?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Salome Nordberg; [2023-02-17]
  Nyckelord :EU Commission; Temporary Protection Directive; Refugee crisis 2015; Ukrainian war 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen EU-kommissionen; Massflyktsdirektivet; Flyktingkrisen 2015; Kriget i Ukraina 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to comparatively study speeches by the European Union’s Commissions representatives, the president during 2014-2019 Jean Claude Juncker, the commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos during the same years as Juncker, as well as the president for the Commission now Ursula von der Leyen. The speeches regard refugees and migration from the relevant years 2015/2016 and 2022, and how they have chosen to address the refugees. LÄS MER

 3. 3. SVERIGES BESLUT ATT ANSÖKA OM NATOMEDLEMSKAP Förklaring utifrån tre IP-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Dahlén; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit förklara Sveriges beslut att ansöka om Natomedlemskap utifrån tre IP-perspektiv, nämligen realism, liberalism och konstruktivism och därmed härleda mer specifika förklaringar till denna typen av vägval/beslut som ett Natomedlemskap. Uppsatsen är en teorikonsumerande studie, där det enskilda fallet står i fokus. LÄS MER

 4. 4. När skyddsrum blir värn mot bomber blir Gud värn för människor : En studie av ukrainska flyktingars religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Lindström; [2023]
  Nyckelord :Ukrainska flyktingar; ortodox kristendom; religion; Ukraina; religionssociologi; Charles Glock; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; deprivationsteori; plausibilitetsstruktur;

  Sammanfattning : This interview study examined the religiosity of eight Ukrainian refugees. The aim of the bachelor thesis was to study how religiosity and religious commitment are affected as a result of war and flight. LÄS MER

 5. 5. Sanktioners påverkan på företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Kyrk; Vilma Borg Berggren; Zhiyu Lin; [2023]
  Nyckelord :sanktioner; strategi; nätverk; aktör; resurs; aktivitet;

  Sammanfattning : Kriget i Ukraina 2022 har lett till sanktioner mot Ryssland som företag behövt hantera. Studien syftar att undersöka hur företag har hanterat sanktionerna samt undersöka hur företagens nätverk har påverkats genom deras aktörer, resurser och aktiviteter. LÄS MER