Sökning: "Ukraine crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Ukraine crisis.

 1. 1. Ett enat Europa med en enad utrikesminister? En kontrasterande jämförelse mellan den Höga Representanten och Tysklands utrikesminister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Strandqvist; [2019-06-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding for the High Representative, and whether or not this position is equivalent to a foreign minister. Earlier research has mainly focused on the implementation of the High Representative after the Lisbon Treaty, its role and its relationship to the European Council. LÄS MER

 2. 2. Political Risk & Capital Flight - Case Study of the Ukrainian Crisis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christian Gray; Saud Talic; [2019-02-15]
  Nyckelord :Capital flight; political risk; Ukrainian crisis; balance-of-payments; Crimea; Donbass war; revolution;

  Sammanfattning : This paper examines the economic impact several events of political risk have on components of capital flight Ukraine and capital flight of Ukraine itself. The events of political risk are the Euromaidan revolution, the Russian annexation of Crimea and the war in the region of Donbass. LÄS MER

 3. 3. Dr. Jekyll or Mr. Hyde? - A qualitative analysis of Russian strategic decision making

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Himmelstrand; [2019]
  Nyckelord :Decision making; Europe; governmental politics; interdependence; neo-liberalism; organizational behaviour; Vladimir Putin; rational actor; Russia; strategic thinking; structural realism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first decades of the 21st century have not been lined with the optimism that surged after the fall of the Soviet Union. Instead of pursuing a path of liberalization, Russia has relapsed to authoritarian rule and its view of the west not as an ally, but as an adversary. LÄS MER

 4. 4. Rysslandsbilden i Sverige 1986 och 1993 : En analys av framing i artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elina Helleberg; [2018]
  Nyckelord :Rysslandsbilden; Sverige; postsovjetiskt samhälle; svensk utrikespolitik; svensk utrikesjournalistik; Tjernobylkatastrofen 1986; Krisen i Vita huset i Moskva 1993; Boris Jeltsin; Sovjetunionen; Birgitta Dahl;

  Sammanfattning : This Bachelor of Arts paper in Media and Communication Studies from Stockholm University examines the image of Russia in Sweden in 1986 and 1993. I studied the Chernobyl disaster in 1986 in Pripyat, Ukraine in the former Soviet Union and the crisis in the White house in Moscow in today’s Russia in 1993. LÄS MER

 5. 5. EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nicole Delay; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; identitet; sanktioner; restriktiva åtgärder; konstruktivism; Ryssland; normer; normativ; European Union; identity; sanctions; restrictive measures; Constructivism; Russia; norms; normative; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. LÄS MER